Доставчик: ЕТ Вратница - Орхан Местан

4 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕТ Вратница - Орхан Местан

2023-07-11   „Специализиран превоз на деца от детски градини и ученици по утвърдена транспортна схема в община Кирково за... (Община Кирково)
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Специализиран превоз на деца от детски градини и ученици по утвърдена транспортна схема в община Кирково за учебната 2023/2024г. и 2024/2025г. " Поръчката е разделена на петдесет и една обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БАЛКАН ЛЕС - 2020 ЕООД Диана - АИ ЕООД Еджрин 2017 ЕООД ЕТ АДНАН-92 - ЮСЕИН ЮМЕР ЕТ АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР-ИСМАИЛ ШАКИР ЕТ АСАР-2001 - ХЪКМЕТ ФЕЙЗУЛАХ ЕТ Вратница - Орхан Местан ЕТ ЗАНА - АСЕН КОЮМДЖИЕВ ЕТ Курт - Ахмед Карамолла ЕТ Милиян - Митко Суров ЕТ Мориц - Хюсеин Мурад ЕТ Орбита - Осман Хасан ЕТ ТихомирТранс - Анка Иванова ЕТ ЧАЛЪМ-2000 - ХАЗЕЛ ЧАЛЪМ ЕТ ШАНС-2001 - ЛЮТВИ МЮМЮН ЛИНА БУС ООД СЛАВА-Е. ИЛИЕВ ЕООД Тихомир ООД Тракия 2014 ЕООД
2023-03-13   „Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинска, междуобластнa и... (Община Златоград)
Предметът на поръчката включва извършване на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинска, междуобластна и републиканска транспортни схеми за нуждите на Община Златоград, по 8 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ Вратница - Орхан Местан ЕТ ИВО ТОПЧИЕВ ЕТ СЪБИ КОЧАНОВ ЕТ ЯВОР-60 - ЯВОР ЧОЛАКОВ ЛИБЪРТИ АП ООД СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 67 ЕООД СЛАВА-Е. ИЛИЕВ ЕООД
2021-07-22   Специализиран превоз на деца от детски градини и ученици по утвърдена транспортна схема в община Кирково за учебната... (Община Кирково)
Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е: „специализиран превоз на деца от детски градини и ученици по утвърдена транспортна схема в община Кирково за учебната 2021/2022 г. и 2022/2023 г.“, обособени в 51 позиции. Срокът на договора е от 15.09.2021 г. до 30.06.2023 г. Техническите изисквания са посочени в приложената „документация“ и в „техническа спецификация“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана - АИ ЕООД Еджрин 2017 ЕООД ЕТ АДНАН-92 - ЮСЕИН ЮМЕР ЕТ Алитранс - Али Шакир ЕТ АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР-ИСМАИЛ ШАКИР ЕТ АСАР-2001 - ХЪКМЕТ ФЕЙЗУЛАХ ЕТ Вратница - Орхан Местан ЕТ Курт - Ахмед Карамолла ЕТ Милиян - Митко Суров ЕТ Мориц - Хюсеин Мурад ЕТ Орбита - Осман Хасан ЕТ ТихомирТранс - Анка Иванова ЕТ ЧАЛЪМ-2000 - ХАЗЕЛ ЧАЛЪМ ЕТ ШАНС-2001 - ЛЮТВИ МЮМЮН ЕТ ЮЛИТА-93 - ЮЛИ ТОПАЛОВ СЛАВА-Е. ИЛИЕВ ЕООД Тихомир ООД Тракия 2014 ЕООД
2019-07-22   Специализиран превоз на деца от детски градини и ученици по утвърдена транспортна схема в община Кирково за учебната... (Община Кирково)
Осигуряване на превоз на деца от детски градини и ученици по утвърдена транспортна схема в община Кирково за учебната 2019/2020 г. и 2020/2021 г. Поръчката ще се реализира чрез 53 обособени позиции. Участниците са длъжни да съобразят броя на местата на автобуса, с който предлагат да изпълнят съответната позиция, с броя на пътуващите (деца и ученици) по маршрута. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана - АИ ЕООД Диана -АИ ЕООД Диана-АИ ЕООД Еджрин 2017 ЕООД ЕТ „Шанс — 2001 — Лютви Мюмюн“ ЕТ Аднан-92-Юсеин Юмер ЕТ Алитранс-Али Шакир ЕТ Асар-2001-Фъкмет Фейзулах ЕТ Асар-2001-Хъкмет Фейзулах ЕТ Боби-Бекир Кьосебекиров ЕТ Вратница - Орхан Местан ЕТ Вратница -Орхан Местан ЕТ Вратница-Орхан Местан ЕТ Курт - Ахмед Карамолла ЕТ Милиян - Митко Суров ЕТ Мориц - Хюсеин Мурад ЕТ Орбита - Осман Хасан ЕТ Орбита-Осман Хасан ЕТ ТихомирТранс - Анка Иванова ЕТ Тихомиртранс -Анка Иванова ЕТ Тихомиртранс-Анка Иванова ЕТ Чалъм - 2000-Хазел Чалъм ЕТ Чалъм -2000- Хазел Чалъм ЕТ Чалъм-2000-Хазел Чалъм ЕТ Чалъм-20000-Хазел Чалъм ЕТ Шанс - 2001- Лютви Мюмюн ЕТ Шанс-2001- Лютви Мюмюн ЕТ Шанс-2001-Лютви Мюмюн ЕТ Юлита - 93- Юли Топалов ЕТ Юлита -93-Юли Топалов Слава - Е.Илиев ЕООД Т Алитранс - Али Шакир Тихомир ООД Тракия 2014 ЕООД