Доставчик: INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU D.O.O.

4 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU D.O.O.

2023-03-07   “Доставка на ротационни сонди, тип +point” (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Обществена поръчка с предмет: “Доставка на ротационни сонди, тип +point”, включва доставка на 15 бр.сонди тип “+point”, които са предназначени за извършване на автоматизиран вихровотоков безразрушителен контрол за определяне състоянието на топлообменните тръби на парогенераторите. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU D.O.O.
2023-03-07   Доставка на матрични сонди за ВТК на ПГВ-1000М (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Поръчката включва доставка на 6 (шест) броя гъвкави матрични (array) сонди за вихровотоков контрол на топлообменните тръби на парогенератори тип ПГВ-1000М. Техническите изисквания, на които трябва да отговарят сондите са посочени в Техническо задание №21.БиК.ТЗ.399/02. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU D.O.O.
2022-08-04   Техническа помощ при провеждане на вихровотоков контрол на топлообменните тръби на парогенератора тип ПГВ 1000М на... (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Техническата помощ при провеждане на вихровотоков контрол на топлообменните тръби на парогенератора тип ПГВ 1000М на енергоблокове 5 и 6 има за цел да осигури квалифициран персонал, изпълняващ дейности по анализ (оценяване) и набиране на данни при изпълнение на вихровотоков контрол (ЕТ) на парогенератори на блок 5 и 6 през 2023, 2024 и 2025 г. Услугата включва анализ и набиране на данни. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU D.O.O.
2021-08-23   Безразрушителен контрол на корпуса на реактора тип ВВЕР 1000, блок 6 през 2022 г (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Безразрушителен контрол на корпуса на реактора тип ВВЕР 1000, блок 6 през 2022 г. По време на Плановия годишен ремонт (ПГР) през 2022 на Блок 6 се планира извършване на вътрешно корпусен безразрушителен контрол (БК) на корпуса на реактора (КР) в обем, описан в работна програма за експлоатационен контрол на оборудване и тръбопроводи от I-ви контур. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU D.O.O.