Доставчик: „Инфра Ай Строй“

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът „Инфра Ай Строй“

2023-03-06   „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Енина, общ. Казанлък -Първи, втори и трети етап“ (Община Казанлък)
Предмет на настоящата процедура „Открита процедура“ е сключване на рамково споразумение за изпълнение на „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Енина, общ. Казанлък -Първи, втори и трети етап“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Инфра Ай Строй“ Ай Строй Инженеринг ЕООД ДК ИНФРА ИНВЕСТ ЕООД