Доставчик: ЛЕНОВЕКС ООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЛЕНОВЕКС ООД

2023-03-17   Доставка на натурална минерална вода (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
„Доставка на натурална минерална вода“ съгласно Технически изисквания за доставка на натурална минерална вода. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛЕНОВЕКС ООД
2022-09-29   Доставка на минерална вода (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на минерална вода с минерализация от 200 до 350 мг/л. Подробно описание съгласно Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛЕНОВЕКС ООД