Доставчик: НИК СТРОЙ 2000 ЕООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът НИК СТРОЙ 2000 ЕООД

2023-07-21   Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Дейностите, предмет на възлагане включват строително-монтажни работи (СМР) по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения, които се изпълняват периодично по заявка на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и нормативните изисквания. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК СТРОЙ 2000 ЕООД
2023-07-06   „Ремонт на санитарен възел на II-ри участък в Пристанищен терминал Русе-запад“ (ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП)
„Ремонт на санитарен възел на II-ри участък в Пристанищен терминал Русе-запад“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК СТРОЙ 2000 ЕООД
2023-03-07   Ремонт покрив на административна сграда отдел Добрич, Управление МЕР Варна (ЕСО ЕАД УПРАВЛЕНИЕ МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН-ВАРНА)
Предвидените строително монтажни работи (СМР) са за ремонт на покривите на административна сграда отдел Добрич, Управление МЕР Варна, допълващата западна триетажна част на административната сграда, гараж и подход към склада. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК СТРОЙ 2000 ЕООД