Доставчик: Обединение ДЗЗД "АКИН IV"

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Обединение ДЗЗД "АКИН IV"

2023-03-16   Доставка на модулни електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОм, за Регион Пловдив (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на модулни електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОм, за Регион Пловдив, с прогнозни количества електромери за една година, независимо от конфигурацията на електромерните табла, както следва: 1ф ел-ри до 10 ел-ра + Ч - 1 200 броя; 3ф ел-ри до 10 ел-ра + Ч - 400 броя; 1ф ел-ри от 11до20 ел-ра+Ч - 1 200 броя; 3ф ел-ри от 11до20 ел-ра+Ч - 400 броя; 1ф ел-ри от 21до30 ел-ра+Ч - 1 200 броя; 3ф ел-ри от 21до30 ел-ра+Ч - 400 броя; 1ф ел-ри от 31до40 ел-ра+Ч - 800 броя; 3ф ел-ри от 31до40 ел-ра+Ч - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТАРО КЛИМА ЕООД Интеркомплекс ООД Обединение ДЗЗД "АКИН IV"