Доставчик: АТАРО КЛИМА ЕООД

4 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АТАРО КЛИМА ЕООД

2023-07-26   „Доставка на оборудване и консумативи за обект „Чиста стая“ в Централна лаборатория по приложна физика, БАН -... (ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ по ПРИЛОЖНА ФИЗИКА към БАН - ПЛОВДИВ)
Привеждане на обект „Чиста стая“ и на обект „стара Чиста стая“ в ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ по ПРИЛОЖНА ФИЗИКА към БАН – ПЛОВДИВ в състояние позволяващо извършване на научни, научно-приложни изследвания, разработки и иновативен трансфер в областта на мехатрониката и чистите технологии, чрез подмяна на консумативи (филтри) на съществуващата климатична и вентилационна система и чрез доставка на климатици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТАРО КЛИМА ЕООД
2023-03-16   Доставка на модулни електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОм, за Регион Пловдив (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на модулни електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОм, за Регион Пловдив, с прогнозни количества електромери за една година, независимо от конфигурацията на електромерните табла, както следва: 1ф ел-ри до 10 ел-ра + Ч - 1 200 броя; 3ф ел-ри до 10 ел-ра + Ч - 400 броя; 1ф ел-ри от 11до20 ел-ра+Ч - 1 200 броя; 3ф ел-ри от 11до20 ел-ра+Ч - 400 броя; 1ф ел-ри от 21до30 ел-ра+Ч - 1 200 броя; 3ф ел-ри от 21до30 ел-ра+Ч - 400 броя; 1ф ел-ри от 31до40 ел-ра+Ч - 800 броя; 3ф ел-ри от 31до40 ел-ра+Ч - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТАРО КЛИМА ЕООД Интеркомплекс ООД Обединение ДЗЗД "АКИН IV"
2022-05-09   Обслужване и ремонт на климатична техника и отоплителни вентилационни и климатични инсталации, вкл. доставка на... (ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ)
Техническо обслужване и ремонт на климатична техника и ОВК (отоплителни вентилационни и климатични) инсталации, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за тях в административните сгради на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й, в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Техническо обслужване и ремонт на климатична техника в административните сгради на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й“; Обособена позиция № 2: „Техническо обслужване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТАРО КЛИМА ЕООД
2021-11-23   Доставка на модулни електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОм, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, за регион Пловдив (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на модулни електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОм, за регион Пловдив, включащ следните КЕЦ: КЕЦ Пловдив Юг, КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Карлово, КЕЦ Асеновград, КЕЦ Калояново, КЕЦ Стамболийски, КЕЦ Раковски, КЕЦ Пазарджик, КЕЦ Панагюрище, КЕЦ Велинград, КЕЦ Белово, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТАРО КЛИМА ЕООД Интеркомплекс ООД