2023-08-15   „Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН), за индиректно измерване, до 1 250 А“ (Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на електромерни табла ниско напрежение (НН), за индиректно измерване, до 1 250 А, съгласно условията и изискванията на възложителя. Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции. В обхвата на поръчката се включва доставката на следните видове … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД
2023-08-15   Доставка на мощностни триполюсни разединители 20кV за външен монтаж (монтаж на открито) / „Delivery of 3-pole power... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Дейностите, предмет на възлагане, се изразяват в периодични доставки на триполюсни мощностни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито), подробно описани в Поле II.2.4) Описание на обществената поръчка от настоящото Обявление за поръчка - Комунални услуги, поради факта, че настоящото поле е с ограничен брой символи, които не позволяват да бъдат подробно описани всички артикули, предмет на поръчката, както и техните прогнозни необвързващи количества за срока на действие на договора. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2023-07-21   Доставка на куки стоманени за стоманобетонни стълбове (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на куки стоманени за стоманобетонни стълбове, служещи за закрепване на изолатори към стоманобетонни стълбове, които се използват в мрежи ниско напрежение, включваща: 1. Куки за стоманобетонен стълб 18/220, с прогнозно необвързващо количество за срока на действие на договора – 9 000 броя; 2. Куки за стоманобетонен стълб 18/280, с прогнозно необвързващо количество за срока на действие на договора – 7 000 броя; 3. Куки за стоманобетонен стълб 18/320, с прогнозно необвързващо количество за срока на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2023-07-18   Доставка на високомощни предпазители за ниско напрежение (ВПНН-предпазители) (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на високомощни предпазители за ниско напрежение (ВПНН-предпазители) Стандартните размери използвани в разпределителните мрежи на ЕР Юг ЕAД са: 000- Iн -16А; 20А; 25А; 32А; 40А ; 50А ; 63А; 80А; 100А. 00- Iн- 125А и 160А. 0 - Iн- 32А; 40А; 50А; 63А; 80А; 100А; 125А и 160А. 2 - Iн- 63А; 80А; 100А; 125А; 160А; 200А; 250А и 315А. 3 - Iн- 250А; 315А; 400А; 500А и 630А. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2023-06-22   Доставка на електромерни табла ниско напрежение с токови трансформатори до 300/5, изработени от стъклонапълнен... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на електромерни табла ниско напрежение с токови трансформатори до 300/5, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозни количества за период от една година, както следва: ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО НН - 100 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО НН с основа - 1 000 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2023-06-20   Доставка на изолиращи ръчни инструменти до АС 1000 V и DC 1500 V, по обособени позиции (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на изолиращи ръчни инструменти до АС 1000 V и DC 1500 V, по обособени позиции, за нуждите на дружествата от групата на ЕВН - Електоразпределение Юг ЕАД, ЕВН Център за услуги ЕООД и ЕВН България Топлофикация ЕАД с прогнозни количества за 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД Контрагент 35 ЕООД МАКРИС - ГПХ ООД
2023-05-23   Доставка на куки за въздушни електропроводни линии ниско напрежение с неизолирани проводници за нуждите на... (Електроразпределение Север АД)
Настоящата поръчка предвижда да се доставят чрез закупуване нови, неупотребявани куки за въздушни електропроводни линии ниско напрежение с неизолирани проводници за нуждите на „Електроразпределение Север” АД. Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора, ще бъдат извършени следните доставки, а именно: - Кука НН 16/220, с гайка и шайби - 20 000 броя; - Кука НН 16/280, с гайка и шайби - 600 броя; - Кука НН 16/320, с гайка и шайби -300 броя; - Кука НН 18/320, с гайка и шайби - 6 500 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2023-05-16   Доставка на електромерни табла типоразмер А-мини, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на електромерни табла типоразмер А-мини, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозни количества за период от една година, както следва: ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 2М/А-мини - 6 000 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 1Т/А-мини - 3 000 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2023-04-25   Доставка на предупредителни сигнални средства (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на предупредителни сигнални средства с прогнозни количества за 24 месеца, както следва: ТАБЕЛА ЗАБРАНЯВАЩА ГОЛЯМА - 100 броя ТАБЕЛА ЗАБРАНЯВАЩА МАЛКА - 200 броя ТАБЕЛА ПРЕДПАЗНА ПРЕНОСИМА КОМПЛЕКТ - 250 броя ТАБЕЛА ПРЕДПАЗНА ТИП ТП-1ГП - 5 000 броя ТАБЕЛА ПРЕДПАЗНА ТИП ТП-4ДП - 5 000 броя ТАБЕЛА ПРЕДПАЗНА ТИП ТП-5ГП - 5 000 броя ТАБЕЛА ПРЕДПАЗНА ТИП ТП-6АП - 5 000 броя РОЛКА 250 стикера - 250 броя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2023-04-18   Доставка на арматура за усукан изолиран проводник (УИП) по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД (Електроразпределение Север АД)
Предметът на поръчката предвижда доставка чрез закупуване на нова арматура за усукан изолиран проводник (УИП) за нуждите на Електроразпределение Север АД, разпределени по обособени позиции, както следва: I. Обособена позиция Крепежни елементи; II. Обособена позиция Изолирани пресови обувки за присъединяване към болт М8; III. Обособена позиция Изолирани пресови обувки за присъединяване към болт М12. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2023-04-07   Доставка на табло мониторинг и управление за мрежи средно и ниско напрежение и допълнителна секция с комутационна... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на табло мониторинг и управление за мрежи средно и ниско напрежение и допълнителна секция с комутационна апаратура ниско напрежение, с прогнозни количества за период от една година, както следва: ТАБЛО МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА СН и НН - 200 броя; СЕКЦИЯ С КОМУТАЦИОННА АПАРАТУРА НН - 100 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2023-03-16   Доставка на модулни електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОм, за Регион Пловдив (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на модулни електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОм, за Регион Пловдив, с прогнозни количества електромери за една година, независимо от конфигурацията на електромерните табла, както следва: 1ф ел-ри до 10 ел-ра + Ч - 1 200 броя; 3ф ел-ри до 10 ел-ра + Ч - 400 броя; 1ф ел-ри от 11до20 ел-ра+Ч - 1 200 броя; 3ф ел-ри от 11до20 ел-ра+Ч - 400 броя; 1ф ел-ри от 21до30 ел-ра+Ч - 1 200 броя; 3ф ел-ри от 21до30 ел-ра+Ч - 400 броя; 1ф ел-ри от 31до40 ел-ра+Ч - 800 броя; 3ф ел-ри от 31до40 ел-ра+Ч - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТАРО КЛИМА ЕООД Интеркомплекс ООД Обединение ДЗЗД "АКИН IV"
2023-03-13   Доставка на кабелни разпределителни кутии 250А за нуждите на Електроразпределение Север АД (Електроразпределение Север АД)
Предметът на поръчката предвижда да се достави чрез закупуване на нови, неупотребявани кабелни разпределителни кутии 250А за нуждите на Електроразпределение Север АД. Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора, ще бъдат извършени следните доставки, а именно: 1. Кабелна разпределителна кутия 250А - 1700 броя Забележка: Посочените количества са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2023-01-12   Доставка на електромерни табла типоразмер D, СТ, F и Е изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на електромерни табла типоразмер D, СТ, F и Е изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозно количество за период от 1 година, както следа: ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 16М+4Т/D, количество – 300 броя; ТАБЛО ЕТ ТЕПО 8М+ 2T+1TT300/5+КРШ/CТ, количество – 300 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 10M/F, количество – 300 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 6Т/Е, количество – 300 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-12-22   Доставка на арматура за усукани проводници тип Al/R 1kV 3x120+95mm² (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на арматура за усукани проводници тип ALR 3x120+95мм², включваща следните видове: 1. Носеща клема за носещ нулев проводник 95 мм² с конзола /комплект/; 2. Опъвателна клема за носещ нулев проводник 20kN, 95 мм²; 3. Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 95÷120 мм², отклонение изолиран Al/Cu 35÷120 мм²; 4. Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 95÷120 мм², отклонение изолиран Al/Cu 4÷25 мм²; 5. Отклонителна клема Al към Al: основен изолиран Al 95÷120 мм², отклонение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-12-22   Доставка на модулни електромерни табла с полиестерна обвивка тип ТЕПОм, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на модулни електромерни табла с полиестерна обвивка тип ТЕПОм, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции: Обособена позиция 1 - регион Пловдив, включваща следните КЕЦ: КЕЦ Пловдив Юг, КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Карлово, КЕЦ Асеновград, КЕЦ Калояново, КЕЦ Стамболийски, КЕЦ Раковски, КЕЦ Пазарджик, КЕЦ Панагюрище, КЕЦ Велинград, КЕЦ Белово, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград. Обособена позиция 2 - регион Стара Загора, включваща следните КЕЦ: КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Загоре, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-11-30   Доставка на триполюсни мощностни разединители 20kV за закрит монтаж с възможност за оборудване с моторно задвижване... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Дейностите, предмет на възлагане, се изразяват в периодични доставки на триполюсни мощностни разединители 20 kV за закрит монтаж с възможност за оборудване с моторно задвижване и телеуправление, подробно описани в Поле II.2.4) Описание на обществената поръчка от настоящото Обявление за поръчка - Комунални услуги, поради факта, че настоящото поле е с ограничен брой символи, които не позволяват да бъдат подробно описани всички артикули, предмет на поръчката, както и техните прогнозни необвързващи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-10-21   Доставка на мощностни триполюсни разединители 20кV за външен монтаж (монтаж на открито) (Електроразпределение Юг ЕАД)
Дейностите, предмет на възлагане, се изразяват в периодични доставки на триполюсни мощностни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито), подробно описани в Поле II.2.4) Описание на обществената поръчка от настоящото Обявление за поръчка - Комунални услуги, поради факта, че настоящото поле е с ограничен брой символи, които не позволяват да бъдат подробно описани всички артикули, предмет на поръчката, както и техните прогнозни необвързващи количества за срока на действие на договора. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-10-21   Доставка на високомощни предпазители за ниско напрежение (ВПНН-предпазители) (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на високомощни предпазители за ниско напрежение (ВПНН-предпазители) Стандартните размери използвани в разпределителните мрежи на ЕР Юг ЕAД са: 000- Iн -16А; 20А; 25А; 32А; 40А ; 50А ; 63А; 80А; 100А. 00- Iн- 125А и 160А. 0 - Iн- 32А; 40А; 50А; 63А; 80А; 100А; 125А и 160А. 2 - Iн- 63А; 80А; 100А; 125А; 160А; 200А; 250А и 315А. 3 - Iн- 250А; 315А; 400А; 500А и 630А. Общото прогнозно количество за доставка на ВПНН-предпазители за срока на договора е 52 290 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-09-30   Доставка на Мачтов Трафопост Номинално напрeжение 20kV (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на Мачтов Трафопост Номинално напрeжение 20kV, с прогнозно количество за период от 1 година и видове, както следва: Мачтов Трафопост до 400kVA - 15 броя; Мачтов Трафопост до 400kVA, Кабелно захранване - 10 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-09-01   Доставка на електромерни табла типоразмер D+, СТ+, F+ и Е+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на електромерни табла типоразмер D+, СТ+, F+ и Е+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозно количество за период от 1 година, както следа: ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 16М+4Т/D+, количество – 300 броя; ТАБЛО ЕТ ТЕПО 8М+ 2T+1TT300/5+КРШ/CТ+, количество – 300 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 10M/F+, количество – 600 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 6Т/Е+, количество – 600 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-09-01   Доставка на електромерни табла типоразмер А и А+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на електромерни табла типоразмер А и А+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозно количество за период от 1 година, както следа: ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 1М+1Т/А, количество - 1 500 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 1М+1Т/А+, количество - 600 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 1М+1Т/АКК+, количество - 600 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-09-01   Доставка на електромерни табла типоразмер B и B+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на електромерни табла типоразмер B и B+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозно количество за период от 1 година, както следа: ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 4М+2Т/В, количество - 800 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 4М+2Т/В+, количество - 600 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 4М+2Т/ВКК+, количество - 500 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-09-01   Доставка на електромерни табла типоразмер C и С+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на електромерни табла типоразмер C и С+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозно количество за период от 1 година, както следа: ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 8М+2Т/С, количество - 100 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 8М+2Т/С+, количество - 150 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 8М+2Т/СКК+, количество - 150 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-09-01   Доставка на електромерни табла типоразмер Т и Т+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на електромерни табла типоразмер Т и Т+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозно количество за период от 1 година, както следа: ТАБЛО ЕТ ТЕПО 1T+1TT600/5+КРШ/Т, количество – 70 броя; ТАБЛО ЕТ ТЕПО 1T+1TT600/5+КРШ/Т+, количество – 600 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-09-01   Доставка на електромерни табла типоразмер D/ИГ, СТ/ИГ, F/ИГ и Е/ИГ, изработени от стъклонапълнен полиестер за... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на електромерни табла типоразмер D/ИГ, СТ/ИГ, F/ИГ и Е/ИГ, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозно количество за период от 1 година, както следа: ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 16М+4Т/D/ИГ, количество – 1 000 броя; ТАБЛО ЕТ ТЕПО 8М+ 2T+1TT300/5+КРШ/CТ/ИГ, количество – 1 000 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 10M/F/ИГ, количество – 1 000 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 6Т/Е/ИГ, количество – 1 000 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-09-01   Доставка на електромерни табла типоразмер А-мини, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на електромерни табла типоразмер А-мини, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, а прогнозно количество за период от 1 година, както следа: ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 2М/А-мини, количество - 3 000 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 1Т/А-мини, количество - 2 000 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-08-05   Доставка на държачи за електромерни табла, номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на държачи за електромерни табла, номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, с прогнозно количество за една година, както следва: ДЪРЖАЧ ЗА ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО А и А(МИНИ) - 10 000 броя; ДЪРЖАЧ ЗА ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО В и С - 6 000 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-08-04   Доставка на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер за балансово мерене на изводи НН и за... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер за балансово мерене на изводи НН и за измервателни групи средно напрежение, с прогнозно количество за период от една година, както следва: ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 2Е/А/БМ - 100 броя; TAБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 2Е/А+/БМ - 50 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 4Е/В/БМ - 40 броя; TAБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 4Е/В+/БМ - 200 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 6Е/С/БМ - 150 броя; TAБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 6Е/С+/БМ - 50 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 1Т/D/СрН - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-06-23   Доставка на електромерни табла типоразмер Т и Т+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на електромерни табла типоразмер Т и Т+, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, включващи следните видове и количества табла, за период от 1 година: ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 1T+1TT600/5+КРШ/Т, количество от 25 броя; ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 1T+1TT600/5+КРШ/Т+, количество от 300 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-03-30   Доставка на триполюсни разединители средно напрежение /СрН/, реф. №PPD22-023 (ЧЕЗ Разпределение България АД)
Доставка на триполюсни разединители средно напрежение /СрН/, съгласно условията и изискванията на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2022-03-16   Доставка на разединители СрН и резервни части за тях, еднополюсни разединители СрН, мощностни разединители СрН и... (Електроразпределение Север АД)
„Доставка на разединители СрН и резервни части за тях, еднополюсни разединители СрН, мощностни разединители СрН и разединители СрН с червячно задвижване по обособени позиции за нуждите на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД“, както следва: І. Обособена позиция – Разединители СрН и резервни части за тях; II. Обособена позиция – Еднополюсни разединители СрН; III.Обособена позиция – Мощностни разединители СрН; IV.Обособена позиция – Разединители СрН с червячно задвижване; Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД Никдим ООД
2022-02-25   Доставка на обозначителни табели за електрически съоръжения и въздушни мрежи средно и ниско напрежение, по обособени позиции (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на обозначителни табели за електрически съоръжения и въздушни мрежи средно и ниско напрежение, по обособени позиции: Позиция 1 - Табели изработени от алуминиева ламарина Позиция 2 - Табели изработени от PVC материал Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД СТУДИО КЛИП ООД
2021-12-21   Доставка на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, ТЕПО... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, ТЕПО типоразмер D, с прогнозно кoличество за период от две години, както следва: 2 000 броя - ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 16М+4Т/D 500 броя - ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТЕПО 16М+4Т/D+ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2021-12-09   Доставка на измервателни уреди за КЕЦ по обособени позиции (Електроразпределение Юг ЕАД)
Предметът на поръчката включва доставка на извмервателни уреди по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Тестер за напрежение и верига Обособена позиция №2: Токови клещи малък ток Обособена позиция №3: Токови клещи голям ток Обособена позиция №4: Мултицет Обособена позиция №5: Инфрачервен термометър Обособена позиция №6: Уред за измерване на изолационно съпротивление 1 000 V Обособена позиция №7: Фазоуказател с изкуствен товар Обособена позиция №8: Гъвкави токови клещи Обособена позиция №9: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: STOYAN GEORGIEV ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ ООД Зет електро ЕООД Интеркомплекс ООД КМТ Сервиз ЕООД Мегер България ЕООД
2021-11-23   Доставка на модулни електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОм, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, за регион Пловдив (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на модулни електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОм, за регион Пловдив, включащ следните КЕЦ: КЕЦ Пловдив Юг, КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Карлово, КЕЦ Асеновград, КЕЦ Калояново, КЕЦ Стамболийски, КЕЦ Раковски, КЕЦ Пазарджик, КЕЦ Панагюрище, КЕЦ Велинград, КЕЦ Белово, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТАРО КЛИМА ЕООД Интеркомплекс ООД
2021-11-18   Доставка на триполюсни мощностни разединители 20kV за закрит монтаж с възможност за оборудване с моторно задвижване... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Дейностите, предмет на възлагане, се изразяват в периодични доставки на триполюсни мощностни разединители 20 kV за закрит монтаж с възможност за оборудване с моторно задвижване и телеуправление, подробно описани в Поле II.2.4) Описание на обществената поръчка от настоящото Обявление за поръчка - Комунални услуги, поради факта, че настоящото поле е с ограничен брой символи, които не позволяват да бъдат подробно описани всички артикули, предмет на поръчката, както и техните прогнозни необвързващи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2021-11-18   Доставка на табла мониторинг и управление за мрежи средно и ниско напрежение (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на табла мониторинг и управление за мрежи средно и ниско напрежение, с прогнозно количество от 100 броя за период от две години Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2021-11-18   Доставка на табло мониторинг и управление за собствено потребление (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на табло мониторинг и управление за собствено потребление, с прогнозно количество от 50 броя за период от две години Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2021-11-18   Доставка на табло мониторинг и управление с комутационна апаратура за мрежи ниско напрежение (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на табло мониторинг и управление с комутационна апаратура за мрежи ниско напрежение, с прогнозно количество от 20 броя за период от две години Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2021-10-14   Доставка на арматура за усукани проводници ALR 1kV, по обособени позиции (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на арматура за усукани проводници ALR 1kV, по обособени позиции: Обособена позция 1: Доставка на Носещи клеми; Обособена позция 2: Доставка на Опъвателни клеми; Обособена позция 3: Доставка на Отклонителни клеми; Обособена позция 4: Доставка на Стълбовен разединител; Обособена позция 5: Доставка на Монтажна арматура; Обособена позция 6: Доставка на Изолирани маншони; Обособена позция 7: Доставка на Арматура за изолиран усукан проводник тип ALR 3x120+95мм². Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Икон 7 ЕООД Интеркомплекс ООД Тилком ООД Филкаб АД
2021-09-21   „Доставка на вертикален заземител, стоманена поцинкована шина и заземителни поцинковани плочи“, реф. № 21-096 (ЧЕЗ Разпределение България АД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на вертикален заземител, стоманена поцинкована шина и заземителни поцинковани плочи, съгласно условията и изискванията на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД СТАТУС ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД Филкаб АД ЮПИТЕР 05 ООД
2021-08-24   Доставка на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Доставка на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Табла електромерни ТЕПО типоразмер А, включващи следните видове табла: ТЕПО 2М/А-мини ТЕПО 1Т/А-мини ТЕПО 1М+1Т/А ТЕПО 1М+1Т/А+ ТЕПО 1М+1Т/АКК+ Обособена позиция 2 - Табла електромерни ТЕПО типоразмер В, включващи следните видове табла: ТЕПО 4М+2Т/В ТЕПО 4М+2Т/В+ ТЕПО 4М+2Т/ВКК+ Обособена позиция 3 - Табла електромерни ТЕПО типоразмер С, включващи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2021-08-23   Доставка на електромерни табла тип ТЕПО за индиректно измерване на НН и СрН по обособени позиции за нуждите на... (Електроразпределение Север АД)
Настоящата поръчка предвижда да се достави чрез закупуване нови, неупотребявани електромерни табла тип ТЕПО за индиректно измерване за нуждите на „Електроразпределение Север” АД по обособени позиции, както следва: I. Обособена позиция – Табло ТЕПО за индиректно измерване на НН II. Обособена позиция – Табло ТЕПО за индиректно измерване на СрН Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2021-08-13   Доставка на стоманени стълбове за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение... (Електроразпределение Север АД)
Настоящата поръчка предвижда да се достави чрез закупуване нови, неупотребявани стоманени стълбове за ниско и средно напрежение за нуждите на „Електроразпределение Север” АД по обособени позиции, както следва: I. Обособена позиция – Доставка на стоманорешетъчни стълбове за средно напрежение; II. Обособена позиция – Доставка на томанотръбни стълбове. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД МИП - 91 АД
2021-07-08   Доставка на заземителни материали по ОП: ОП 1 „Лентовидна стомана 40х4 мм“; ОП 2 „Стомана кръгла поцинкована Ø10... („Електроразпределение Юг“ ЕАД)
Доставка на заземителни материали, по обособени позиции: — oбособена позиция 1 „Лентовидна стомана 40х4 мм“ с прогнозно количество за период от 12 месеца — 30 000 кг, — oбособена позиция 2 „Стомана кръгла поцинкована Ø10 мм“ с прогнозно количество за период от 12 месеца — 140 000 кг, — oбособена позиция 3 „Клема лентов заземител — кръгъл заземител“ с прогнозно количество за период от 12 месеца — 8 000 бр., — oбособена позиция 4 „Клема кръгъл заземител — кръгъл заземител“ с прогнозно количество за период … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД МЕТИЗИ АД Филкаб АД
2021-06-24   Доставка на заземителни материали по обособени позиции: ОП 1 „Плоча, заземителна, с шина“; ОП 2 „Кол, заземителен,... („Електроразпределение Юг“ ЕАД)
Доставка на заземителни материали, по обособени позиции: Обособена позиция 1. Плоча заземителна с шина с ориентировъчно количество за период от 12 мес.-50 бр.; Обособена позиция 2. Кол заземителен 60/60/5 с шина 40/4/1500 мм.с ориентировъчно количество за период от 12 мес.-15 000 бр.; Обособена позиция 3. Кол заземителен 60/60/5 с шина 40/4/3000 мм.с ориентировъчно количество за период от 12 мес.-300 бр. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД СТАТУС ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД ЮПИТЕР 05 ООД
2021-06-24   Доставка на мачтов трафопост номинално напрeжение 20 kV („Електроразпределение Юг“ ЕАД)
Доставка на мачтов трафопост номинално напрeжение 20 kV, с прогнозно количество за период от 1 година и видове, както следва: Мачтов трафопост до 400 kVA — 13 броя; Мачтов трафопост до 400 kVA, кабелно захранване — 10 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД
2021-04-13   Доставка на изолиращи ръчни инструменти до АС 1000 V и DC 1500 V, по позиции („Електроразпределение Юг“ ЕАД)
Доставка на изолиращи ръчни инструменти до АС 1000 V и DC 1500 V, по позиции, за нуждите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация“ ЕАД и „ЕВН Център за услуги“ ЕООД. Обособена позиция 1: Изолирани клещи Обособена позиция 2: Изолирани отвертки Обособена позиция 3: Гаечни ключове Обособена позиция 4: Ръкохватка изолирана за ВП с ръкав, ръкавици Обособена позиция 5: Съставни инструменти за комплект „Работа под напрежение“ Обособена позиция 6: Резач на кабелна обвивка с резервно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД Контрагент 35 ЕООД МАКРИС - ГПХ ООД
2021-04-13   Доставка на птицезащитни устройства за ВЕЛ СрН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение север“ АД („Електроразпределение Север“ АД)
Предметът на поръчката предвижда да се избере/ат изпълнител/и, с който/които да се сключи/ат договори за извършване на доставка на птицезащитни устройства за въздушни електропроводни линии средно напрежение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интеркомплекс ООД СТАТУС ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
Свързани търсения 🔍