Доставчик: РАФАИЛОВ-ПМ ЕНЕРДЖИ

Една архивирана обществена поръчка

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са Новиза ЕООД и СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99 ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът РАФАИЛОВ-ПМ ЕНЕРДЖИ

2023-03-02   Обследване за установяване на техническите характеристики, архитектурно заснемане, съставяне на технически паспорт и... (Община Поморие)
Предмет на настоящата обществена поръчка е сключване на рамково споразумение за изготвяне на обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, и архитектурно заснемане; съставяне на технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и изготвяне на обследване за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Новиза ЕООД РАФАИЛОВ-ПМ ЕНЕРДЖИ СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99 ЕООД