2023-03-02   Обследване за установяване на техническите характеристики, архитектурно заснемане, съставяне на технически паспорт и... (Община Поморие)
Предмет на настоящата обществена поръчка е сключване на рамково споразумение за изготвяне на обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, и архитектурно заснемане; съставяне на технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и изготвяне на обследване за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Новиза ЕООД РАФАИЛОВ-ПМ ЕНЕРДЖИ СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99 ЕООД
2021-06-07   Сключване на рамково споразумение за извършване на инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община... (Община Русе)
Целта на настоящата процедура е сключване на рамково споразумение, в което не са определени всички условия за възлагане на договори за обществени поръчки за изпълнение за нуждите на Община Русе. С възлагане на настоящата поръчка възложителят се стреми да избере потенциални изпълнители на предмета на поръчката, притежаващи професионална квалификация и практически опит в областта на инвестиционното и устройственото проектиране, на които Община Русе да възложи изпълнението на дейностите по предмета на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агора 66 ООД АДА - Агенция Дизайн и Архитектура АД АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД Би Ес Проект ЕООД Гео-Чонов ООД ГЕОДЕЗИЯ-97 ЕООД ДММ - ДИЗАЙН ЕООД КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП ЛИНК - РУСЕ ЕООД Новиза ЕООД Прогрес 99 ООД ТПС 2008 ЕООД