Доставчик: ТРАНСПОРТЕР ЕООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ТРАНСПОРТЕР ЕООД

2023-03-21   „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК")
„Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване/ в. т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др./ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНСПОРТЕР ЕООД
2023-02-27   “Монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, селскостопански машини и машини... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО")
Ремонт на стари аварирали гуми за автомобили, мотоциклети и селскостопански машини (монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) в зависимост от нуждите на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНСПОРТЕР ЕООД
2021-08-13   Монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, селскостопански машини и машини... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО")
Монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, селскостопански машини и машини за извършване на изкопно-насипни работи, изправяне на джанти Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНСПОРТЕР ЕООД