2023-03-16   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване,профилактика,диагностика и ремонт на моторни превозни средства,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Поддръжката и ремонтът на превозните средства включва: а) диагностика и ремонт на двигатели, горивни уредби /дизел, бензин, газ/, запалителни системи, електрически инсталации, съединители, предавателни и раздатъчни кутии, ходови чести /преден мост, заден мост, окачване/, кормилно управление спирачна уредба, вентилационно- отоплителна и климатична инсталация, хидравлична система, мазилна и охладителна уредба и др.; б) регулиране на преден и заден мост; г) сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВЕГЕ-АВТО ЕООД
2022-09-09   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
В предмета на поръчката се включва поддръжка, извършване на текущи и аварийни ремонти на трактор „Farmar TV 824 S ” и доставка на необходимите резервни части и аксесоари -диагностика и ремонт на двигатели, горивни уредби /дизел, бензин, газ/, запалителни системи, електрически инсталации, съединители, предавателни и раздатъчни кутии, ходови чести /преден мост, заден мост, окачване/, кормилно управление спирачна уредба, вентилационно- отоплителна и климатична инсталация, хидравлична система, мазилна и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВЕГЕ-АВТО ЕООД
2021-05-14   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства, вкл.... (Териториално поделение „Държавно горско стопанство Ракитово“)
В предмета на поръчката се включва поддръжка, извършване на текущи и аварийни ремонти на трактори и автомобили и доставка на необходимите резервни части и аксесоари. Предметът на обществената поръчка включва превозните средства по вид и брой, описани в техническата спецификация към процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВЕГЕ-АВТО ЕООД