Поръчки: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР"

2 активни обществени поръчки

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР" в миналото е била купувач на услуги по ремонт и поддръжка, услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване и транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране.
В миналото доставчиците на СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР" са били ЕТ ИЛМАР-Р - ИЛКО ИЛИЕВ, АГРОМАШИНА ГРУП ООД, ТЕХНИКС ЕООД и Златекс ООД.

Неотдавнашни обществени поръчки от СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР"

2023-11-14   Deadline 2023-12-15   Доставка на резервни части и консумативи за транспортни средства, селскостопанска техника / трактори и прикачен... (СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР")
Доставка на резервни части и консумативи за 27 транспортни средства, селскостопанска техника / трактори и прикачен инвентар/ и камиони, собственост на „СЦДП” ДП - Габрово, ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ , за срок от 12 календарни месеца” Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-15   Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 40 служебни автомобила, собственост на „СЦДП”ДП гр.Габрово,... (СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР")
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на резервни части и ремонтни услуги за 40 служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“, за срок от 12 календарни месеца, чрез открита процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Марката и модела на автомобилите, както и резервните части, са описани подробно в Техническа спецификаПровеждането на предвидената в … Преглед на обществените поръчки »
2022-12-12   „Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебен трактор Fendt 722 SCR“ (СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР")
Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебен трактор Fendt 722 SCR. Ремонтните дейности и експлоатационното поддържане трябва да отговарят на техническите изисквания на производителите за безопасна експлоатация. Доставките, предмет на поръчката, са за доставка на резервни части и ремонти услуги за спирачната система и хидравлични цилиндри на окачването на трактор Fendt 722 SCR , съгласно приложена Техническа спецификация №1, неразделна част от документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Златекс ООД
2022-06-01   Основен ремонт за скоростна кутия на трактор Lamborghini R.7.190 собственост на „Северноцентрално държавно... (СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР")
Обект на настоящата обществена поръчка е възлагатне на основен ремонт за скоростна кутия на трактор Lamborghini R.7.190 доставка на резервни части и ремонтни услуги, чрез открита процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства, предвид обстоятелството, че Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АГРОМАШИНА ГРУП ООД
2022-05-31   Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 38 служебни автомобила, собственост на „СЦДП”ДП гр.Габрово,... (СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР")
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на резервни части и ремонтни услуги за 38 служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“, за срок от 12 календарни месеца, чрез открита процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства, предвид … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ИЛМАР-Р - ИЛКО ИЛИЕВ
2022-05-31   Доставка на резервни части и консумативи за 30 транспортни средства, селскостопанска техника / трактори и прикачен... (СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР")
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на резервни части и консумативи за 32 транспортни средства, селскостопанска техника / трактори и прикачен инвентар/ и камиони, собственост на „СЦДП” ДП - Габрово, ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ , за срок от 12 календарни месеца”, чрез открита процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТЕХНИКС ЕООД
2021-09-14   „Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 31 служебни автомобила, собственост на „Северноцентрално държавно... (СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР")
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на резервни части и ремонтни услуги за 31 служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“, за срок до 01.06.2022г., чрез открита процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства, предвид … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ИЛМАР-Р - ИЛКО ИЛИЕВ