Доставчик: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ,АРНАУДОВ И ПАРТНЬОРИ"

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ,АРНАУДОВ И ПАРТНЬОРИ"

2023-04-25   Пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга... (МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА)
Дейност 1: Изготвяне на пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз. Дейност 2: Изготвяне на предложения за възлагане на новия договор за обществена услуга за железопътен превоз, който да влезе в сила от 01.01.2025 г. Дейностите, предмет на обществената поръчка, са описани в Техническа спецификация към документацията на обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ,АРНАУДОВ И ПАРТНЬОРИ" Глобал метрикс ЕООД ДЗЗД „Железопътен транспорт”
2023-03-17   Провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт (МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА)
Провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, който да отчита текущите слабости, да отчита добрите европейски практики от други страни в ЕС и да бъдат извършени консултации с администрация, бизнес, НПО, граждански организации, представляващи заинтересовани лица в областта на обществения транспорт. В анализа следва да бъдат идентифицирани проблемите и слабостите в системата за обществен транспорт в страната и да бъдат предложени подходящи нормативни решения, включително … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ,АРНАУДОВ И ПАРТНЬОРИ" Глобал метрикс ЕООД ДЗЗД „Транспортни проучвания, анализи и...