Доставчик: АУТОКОМ 2 ЕООД

14 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АУТОКОМ 2 ЕООД

2023-06-28   “Техническо обслужване на МПС включващо: 1. Основен и текущ ремонт и профилактика и 2. Доставка на резервни части и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ")
Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство Звездец, в качеството си на Възложител ще проведе процедура за обществена поръчка по реда на чл.18, т.1 от ЗОП – Открита процедура по чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП с предмет: “Техническо обслужване на МПС включващо: 1. Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС и 2. Доставка на резервни части и аксесоари по заявка на Възложителя (без смазочни материали и автоконсумативи) “ Срок за изпълнение на поръчката: 24 месеца, считано от датата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2023-06-28   Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Ново Паничарево,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО")
Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Ново Паничарево, както и доставка на резервни части и аксесоари по заявка на възложителя за срок от 24 месеца , съгласно техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2023-05-26   Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили за срок от 24 месеца (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАЛКО ТЪРНОВО")
Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили за срок от 24 месеца, съгласно Техническата спецификация - неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2023-05-26   Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАЛКО ТЪРНОВО")
Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца, съгласно Техническата спецификация - неразделна част от документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2023-04-25   „Доставка, чрез закупуване на нови неупотребявани гуми (ведно с вкл. цена на труд), както и услуги по демонтаж и др.... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦАРЕВО")
„Доставка, чрез закупуване на нови неупотребявани гуми (ведно с включена цена на труд за монтаж, демонтаж и други подобни услуги), както и услуги по демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти, вулканизация, монтаж и други сходни на тях услуги на употребявани автомобилни гуми и/или такива за новопридобити за моторни превозни средства (МПС) – стопанисвани от ТП „ДГС Царево”, за срок до 24 месеца” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2023-04-25   „Следгаранционно, сервизно и технич. обслужване, профилактика, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности и др.... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦАРЕВО")
„Следгаранционно, сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, тунинговане, тенекеджийско - бояджийски дейности и други сходни на тях услуги, включително ремонт и доставка на резервни части и консумативи за МПС – стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Царево”, за срок до 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2023-03-22   Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РОПОТАМО")
Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции: 1.ОП1-Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили 2.ОП2-Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2023-03-13   „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Бургас, както и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС")
Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство Бургас, в качеството си на Възложител ще проведе процедура за обществена поръчка по реда на чл.18, т.1 от ЗОП – Открита процедура по чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП с предмет : „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Бургас, както и доставка на резервни части и аксесоари по заявка на възложителя /без смазочни материали и автоконсумативи/ “ Срок за изпълнение на поръчката: 12 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2023-03-09   „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, както и доставка на резервни части и аксесоари... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РОПОТАМО")
„Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, както и доставка на резервни части и аксесоари по заявка на Възложителя/без смазочни автоконсумативи за срок от 12месеца“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2023-01-27   Техническо обслужване на МПС (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАЛКО ТЪРНОВО")
„Техническо обслужване на МПС, включващо две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части и аксесоари по заявка на Възложителя (без смазочни материали и автоаксесоари) за срок от 24 месеца“ съгласно Техническите спецификации на обособените позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2022-05-20   „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите, собственост на ТП ДЛС Ропотамо, както... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РОПОТАМО")
„Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите, собственост на ТП ДЛС Ропотамо, както и доставка на резервни части, необходими за техническото обслужване“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2021-10-14   Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили, стопанисвани от ТП „ДГС Звездец " (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ")
Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили, стопанисвани от ТП „ДГС Звездец, съгласно техническата спецификация, за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2021-10-11   „Техническо обслужване на МПС-та, включващо основен, текущ ремонт, профилактика на МПС-та и доставка на резервни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ")
„Техническо обслужване на МПС-та, включващо основен, текущ ремонт, профилактика на МПС-та и доставка на резервни части, по заявка ТП „ДГС Звездец ” за срок от 24 месеца Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД
2021-07-01   Техническо обслужване — основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП „ДЛС Ропотамо“, както... (Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Ропотамо“)
Техническо обслужване — основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП „ДЛС Ропотамо“, както и доставка на резервни части, необходими за техническото обслужване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОКОМ 2 ЕООД