Доставчик: АУТОТЕХ ГРУП ООД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АУТОТЕХ ГРУП ООД

2023-03-20   "Доставка на четири броя двуколонни подемници за нуждите на Столична дирекция на вътрешните работи" (Столична дирекция на вътрешните работи)
Доставка и монтаж на нови и неупотребявани четири броя двуколонни подемници, необходими за поддръжката и ремонта на моторните превозни средства, собственост на Столична дирекция на вътрешните работи, демонтаж на старите налични подемници - 2 броя двуколонни подемника и 1 брой четириколонен. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОТЕХ ГРУП ООД
2022-10-14   "Доставка на гаражно оборудване за нуждите на Столичната дирекция на вътрешните работи" по 5 обособени позиции (Столична дирекция на вътрешните работи)
Доставка на гаражно оборудване за обезпечаване на потребностите, свързани с поддръжането на технически изправна превозна техника на СДВР. Обществената поръчка включва 5 обособени позиции: 1. "Подмяна на съществуваща автомивка в СДВР"; 2. "Доставка и монтаж на подемници"; 3. "Доставка на бутални компресори"; 4. "Доставка на диагностични уреди за системна диагностика със софтуер за леки автомобили"; 5. "Доставка на пароструйни машини" Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОТЕХ ГРУП ООД
2022-09-29   Доставка на инструменти, машини и консумативи за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции (Национална електрическа компания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на инструменти, машини и консумативи за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“: Oбособена позиция № 1: „Доставка на ръчни електромеханични инструменти за нуждите НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ”; Oбособена позиция № 2: „Доставка на ръчни инструменти за работа с тръби за нуждите на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ”; Oбособена позиция № 3 „Части за пневматични инструменти”; Oбособена позиция № 4: „Доставка на пневматични къртачи, оборудвани с необходимите приставки и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОТЕХ ГРУП ООД БОЛШЕВИК ООД ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД ИТТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД Каммартон България ЕООД Топ Елана ООД
2021-04-05   Доставка на инструменти и машини за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет, по обособени позиции (Община Варна)
Предмет на откритата процедура е избор на изпълнители на обществена поръчка за „Доставка на инструменти и машини за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на инструменти, необходими за поддръжка на светофарните уредби, за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ — второстепенен разпоредител с бюджет към Община Варна“; Обособена позиция № 2: „Доставка на машини, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОТЕХ ГРУП ООД Каммартон България ЕООД
2021-03-31   Доставка на електрически инструменти с 4 обособени позиции (Мрежови експлоатационен район София-град)
Предмет на настоящата поръчка е доставка чрез покупка на електрически инструменти на нуждите на ЕСО ЕАД. Поръчката се обявява с 4 обособени позиции (ОП): ОП 1: Инструменти за механична обработка пробиване и рязане; ОП 2: Градинска техника; ОП 3: Помпи, компресори и други; ОП 4: Инструменти за заваряване и запояване. Инструментите, обект на тази доставка, представляват електрически инструменти за заваряване, запояване, механична обработка, пробиване, рязане, шлайфане, инструменти за градинска техника, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТОТЕХ ГРУП ООД КРОС-З ООД