Доставчик: ДеНиДи ЕООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДеНиДи ЕООД

2023-03-30   Определяне на изпълнител за провеждане на одит за пътна безопасност на етап „Технически проект“, на етап „Преди... (Агенция "Пътна инфраструктура")
прод. от II.1.1)...„Начална експлоатация“ за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител, на който да възложи провеждане на одит за пътна безопасност на посочения по-горе обект. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДеНиДи ЕООД
2023-03-22   „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обекти от републиканската пътна мрежа:... (Агенция "Пътна инфраструктура")
продълж. от поле II.1.1)... „Път II-23 “Русе – Кубрат – Исперих - Дулово“, участък от км 0+030 до км 21+550“ – на етап „начална експлоатация“; Обособена позиция №2: „Път II-23 “Русе – Кубрат – Исперих - Дулово“, участък от км 21+550 до км 46+771“ – на етап „начална експлоатация“; Обособена позиция №3: „Път II-81 „Костинброд-Берковица-Монтана“, участък от км 86+289 до км 101+199.48“ – на етап „начална експлоатация“ Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител за провеждане на одит … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДеНиДи ЕООД Пътпроект ЕООД
2022-07-14   Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на... (Агенция "Пътна инфраструктура")
цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да възложи изпълнението на консултантска услуга във връзка с проектирането и изграждането на трасето на Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040 в двата подучастъка посочени в двете обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък Русе – Бяла от км 0+400 до км 40+640;и Обособена позиция № 2: Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040, като Консултантът ще изпълнява и функцията на Инженер, съгласно Договорните условия на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДеНиДи ЕООД Дружество по ЗЗД "ЛИДЕР КОНСУЛТ" ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД СТРОЛ-1000 АД Трафик Холдинг ЕООД