Доставчик: Димитър Даракчиев ООД

17 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Димитър Даракчиев ООД

2023-04-28   „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки... (Технически университет)
Изпълнението на поръчката се осъществява при спазване на действащото в страната законодателство. Доставяните хранителни продукти: - следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти; - следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАЛАС ЕООД Димитър Даракчиев ООД Макрон ООД
2023-04-28   Извършване на периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на... (Технически университет)
Изпълнението на поръчката се осъществява при спазване на действащото в страната законодателство. Доставяните хранителни продукти: - следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти; - следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАЛАС ЕООД Димитър Даракчиев ООД Макрон ООД НОВЕ ХОЛД ЕООД
2023-03-07   Доставка на хранителни продукти (НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ")
Обществената поръчка е за доставка на хранителни продукти до 31.12.2023 г. за Стол- НСА, гр. София, Студентски град, по обособени позиции, както следва: 1. Доставка на свежи и замразени плодове и зеленчуци. 2. Доставка на пилешко месо и яйца. 3. Доставка на бакалски стоки и риба. 4. Доставка на мляко и млечни продукти. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Димитър Даракчиев ООД СТАРКРИСТАЛС ЕООД
2022-08-12   „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на УАСГ“ по обособени позиции (Университет по архитектура, строителство и геодезия)
Предметът на поръчката включва избор на доставчик за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Университет по архитектура, строителство и геодезия по следните обособени позиции: Обособена позиция 1.“ Месо и месни продукти“; Обособена позиция 2.“ Пилета, пилешки продукти и риба“; Обособена позиция 3.“ Мляко и млечни продукти“; Обособена позиция 4. „Бакалски стоки, подправки и други"; Обособена позиция 5. „Хляб и хлебни изделия“; Обособена позиция 6. „Зеленчукови консерви“; Обособена позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАЛАС ЕООД Димитър Даракчиев ООД НОВЕ ХОЛД ЕООД
2022-05-30   "Доставка на бакалия и консерви за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на ТУ – София“ (Технически университет)
Изпълнението на поръчката се осъществява при спазване на действащото в страната законодателство. Доставяните хранителни Продукти: следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти; следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и количеството … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Димитър Даракчиев ООД
2022-04-13   „Доставка на месни продукти и риба за нуждите на ТУ – София“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на месни продукти и риба за нуждите на ТУ – София“. Изпълнението на поръчката се осъществява при спазване на действащото в страната законодателство.Доставяните хранителни продукти следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти.Следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Димитър Даракчиев ООД
2022-02-09   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ (Община Смолян)
Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с наименование: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“. Изпълнението на настоящата обществена поръчка е разделено на 5 /пет/обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, КОНСЕРВИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Димитър Даракчиев ООД Партнерс ООД СТИЕРА ЕООД
2022-01-05   "Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки... (Технически университет)
Изпълнението на поръчката се осъществява при спазване на действащото в страната законодателство.Доставяните хранителни Продукти: следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти.Следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и количеството на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ваклинов ЕООД Димитър Даракчиев ООД НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
2021-11-15   „ ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПЛПР „ ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ С. ПЕТКОВО“ (Дом за пълнолетни лица с психични разстройства)
Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с наименование: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПЛПР „ ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ С. ПЕТКОВО“. Изпълнението на настоящата обществена поръчка е разделено на 5 /пет/обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, КОНСЕРВИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕНИМО-АМ ЕООД Димитър Даракчиев ООД СТИЕРА ЕООД Хлебозавод АД
2021-10-19   Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София (НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ")
Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за срок до 24 месеца, разделени по обособени позиции, както следва: 1. Доставка на хляб. 2. Доставка на свежи и замразени плодове и зеленчуци. 3. Доставка на пилешко месо и яйца. 4. Доставка на свинско, телешко и агнешко месо, кайма и колбаси. 5. Доставка на бакалски стоки и риба. 6. Доставка на мляко и млечни продукти. 7. Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода. 8. Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Димитър Даракчиев ООД МАКЕДОНИЯ-СНАБ ЕООД НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД
2021-10-12   Доставка на хранителни продукти за нуждите на П"ССО" (Университет за национално и световно стопанство)
Доставка на хранителни продукти - мляко и млечни продукти, зърнени храни и на зърнена основа Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Димитър Даракчиев ООД ЕТ МАКЕДОНИЯ - ИВАН ДАНЬОВСКИ
2021-06-24   Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, ПССО и УОБ — с. Равда (Университет за национално и световно стопанство)
Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, ПССО и УОБ — с. Равда, включваща следните 15 обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ваклинов ЕООД Димитър Даракчиев ООД
2019-04-25   Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия -... (Университет по архитектура, строителство и геодезия / УАСГ/)
Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия - сектор "Студентски столове" София и УСБ - Семково обособени в 20 позиции, съгласно прогнозните им количества и стойности за срок от две години. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Далас“ ЕООД ДАЛАС ЕООД Димитър Даракчиев ООД ЕТ МАКЕДОНИЯ - ИВАН ДАНОВСКИ Стелит 1 ЕООД
2019-02-15   „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки, за нуждите... (Технически университет — София)
Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки, за нуждите на ТУ — София по 4 обособени позиции: — позиция № 1 „Доставка на месни продукти за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив“, — позиция № 2 „Доставка на плодове и зеленчуци за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив“, — позиция № 3 „Доставка на бакалия и консерви за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив“, — позиция № 4 „Доставка на безалкохолни напитки и бира за ТУ — София — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Димитър Даракчиев“ ООД „Мира Фууд“ ЕООД Димитър Даракчиев ООД
2018-10-01   Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за стол № 1 — НСА, София за 2019 г (Национална спортна академия „Васил Левски“)
Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за стол № 1 — НСА, София за 2019 г. по об. поз.: — ОП-1 „Доставка на хляб“, — ОП-2 „Доставка на плодове и зеленчуци“, — ОП-3 „Доставка на пилешко месо и яйца“, — ОП-4 „Доставка на свинско, агнешко и телешко месо, кайма и колбаси“, — ОП-5 „Доставка на бакалски стоки“, — ОП-6 „Доставка на мляко и млечни продукти“, — ОП-7 „Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода“, — ОП-8 „Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Мира Фууд“ ЕООД Бета — 12 — Иванови ЕООД Димитър Даракчиев ООД ЕЛИАЗ ООД
2017-05-04   Доставка на хранителни продукти за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия — сектор... (Университет по архитектура, строителство и геодезия)
Предмет на поръчката на настоящата процедура е доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия — сектор „Студентски столове“ гр. София и УСБ — Семково, обособени в 21 позиции, съгласно прогнозните им количества и стойности за срок от две години. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ваклинов ЕООД ДАЛАС ЕООД Димитър Даракчиев ООД ЕЛИАЗ ООД НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
2017-01-05   Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения (Университет за национално и световно стопанство)
Предмет на поръчката от настоящата документация е доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения, по 35 обособени позиции съгласно прогнозните им количества и стойностти за срок от 2 години. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бохемис“ ООД Ваклинов ЕООД Димитър Даракчиев Димитър Даракчиев ООД Димитър Даркчиев ООД Фууд Деливъри Експрес ЕООД
Свързани търсения 🔍