Доставчик: Друм Супервижън ЕООД

3 архивирани обществени поръчки

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД и Три - Ес ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Друм Супервижън ЕООД

2023-10-26   Упражняване на СН по време на изпълнението на СМР по проект: „Основен ремонт на уличната настилка на ул."Тодор... (Община Велинград)
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Основен ремонт на уличната настилка на ул."Тодор Каблешков" в участъка от ул."Димитър Талев" до ул."Бачо Киро", гр. Велинград”. Настоящата обществена поръчка е с предмет УСЛУГА и съгласно чл.20, ал.1, т.1, б.“б“ във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка. Навсякъде, където … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Друм Супервижън ЕООД
2023-08-04   Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект: „Ремонт на улица „Никола Вапцаров”-... (Община Велинград)
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Ремонт на улица „Никола Вапцаров”- ПЪРВИ ЕТАП от четвърти участък, гр. Велинград, от ул. Клептуза до ул. Еделвайс”. Настоящата обществена поръчка е с предмет УСЛУГА и съгласно чл.20, ал.1, т.1, б.“б“ във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка. Навсякъде, където е записано в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Друм Супервижън ЕООД
2023-03-07   Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти с основните изисквания към строежите, при... (Община Петрич)
Извършване на оценка за съответствието на проекта с осн.изисквания към строежите при необходимост; Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на инв. проект, и издаване на Разрешение за строеж; Упражняване на стр. надзор по време на строителството; Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнението и въвеждането в експлоатация на строежа; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве; Упражняване на контрол върху кадастр. заснемане на строежа от Строителя, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД Друм Супервижън ЕООД Три - Ес ЕООД