Доставчик: ЕКО РИМА ООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕКО РИМА ООД

2023-03-22   Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж (Община Троян)
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“, Обособена позиция № 2 „Птиче месо“, Обособена позиция № 3 „Месо и месни продукти от свинско, телешко и агнешко месо“, Обособена позиция № 4 „Риба“, Обособена позиция № 5„Хляб и хлебни изделия“, Обособена позиция № 6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа, варива, замразени зеленчуци, изсушени подправки, захар и захарни изделия, масла и мазнини и други храни и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕКО РИМА ООД ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД