Доставчик: ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД

12 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД

2023-10-10   „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2024... (Община Лясковец)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.” по следните обособени позиции: - Обособена позиция 1. „Хляб и хлебни изделия”; - Обособена позиция 2. „Мляко, млечни продукти и яйца”; - Обособена позиция 3. „Месо и месни продукти”; - Обособена позиция 4. „Риба”; - Обособена позиция 5. „Плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сушени)”; - Обособена позиция 6. „Консерви”; - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТЕЛИ 777 ЕООД Стелит 1 ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2023-06-22   Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла и Детска млечна кухня – гр. Троян (Община Троян)
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла и Детска млечна кухня – гр. Троян“ със следните обособени позиции: 1. Хляб и тестени изделия 2. Мляко и млечни хранителни продукти 3. Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти 4. Месо и месни хранителни продукти – телешко, свинско месо и агнешко месо 5. Пресни плодове и зеленчуци“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2023-05-23   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ„Буковец“, гр. Троян“ (ДЕТСКА ГРАДИНА "БУКОВЕЦ")
Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ„Буковец“, гр. Троян“ със следните обособени позиции: 1. Хляб и тестени изделия 2. Мляко и млечни хранителни продукти 3. Месо и месни хранителни продукти – пилешко, пуешко, заешко месо и риба 4. Пресни плодове и зеленчуци 5. Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти 6. Яйца”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2023-03-22   Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж (Община Троян)
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“, Обособена позиция № 2 „Птиче месо“, Обособена позиция № 3 „Месо и месни продукти от свинско, телешко и агнешко месо“, Обособена позиция № 4 „Риба“, Обособена позиция № 5„Хляб и хлебни изделия“, Обособена позиция № 6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа, варива, замразени зеленчуци, изсушени подправки, захар и захарни изделия, масла и мазнини и други храни и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕКО РИМА ООД ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2023-03-10   „Периодични доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, за нуждите на ДЯ „Щастливо детство“ и... (Община Тетевен)
Предмет на настоящата поръчка е „Периодични доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, за нуждите на Детска ясла „Щастливо детство“ и звено „СУ-ДСП“- гр.Тетевен с транспорт на Изпълнителя, за срок от 12 месеца по шест обособени позиции“: Обособена позиция № 1 - „Хляб и тестени изделия“;Обособена позиция № 2 - „Консерви“;Обособена позиция № 3 - „Други хранителни продукти“;Обособена позиция № 4 - „Месо и месни продукти“;Обособена позиция № 5 - „Плодове и зеленчуци“;Обособена позиция № 6 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2022-11-14   ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: (Община Долни Чифлик)
Обществената поръчка включва доставка на храни и хранителни продукти в натурален и консервиран вид по 20 обособени позиции за следните складове на социалните заведения на територията на община Долни чифлик: 1.Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) Адрес на обекта и на склад: с. Горен чифлик, ул. „Лонгоз“ №4 2.Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) Адрес на обекта и на склад: с. Горен чифлик, ул. „Лонгоз“ №4 3.Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) Адрес на обекта и на склад: гр. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Амураа-консерв-68 ООД Братя Великови ООД Варна Оборот ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2022-02-21   Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора, Домашен социален патронаж и Топъл обяд... (Община Омуртаг)
Поръчката има за цел снабдяването на бюджетните учреждения в Община Омуртаг с необходимите хранителни продукти, посочени в списъците спецификации, в необходимото количество и с гарантирано качество, съответстващо на законовите изисквания и стандартите на производителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД Братя Великови ООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2022-01-26   ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Община Долни Чифлик)
Обществената поръчка включва доставка на храни и хранителни продукти в натурален и консервиран вид по 20 обособени позиции за следните складове на социалните заведения на територията на община Долни чифлик: 1.Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) Адрес на обекта и на склад: с. Горен чифлик, ул. „Лонгоз“ №4 2.Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) Адрес на обекта и на склад: с. Горен чифлик, ул. „Лонгоз“ №4 3.Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) Адрес на обекта и на склад: гр. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Братя Великови ООД Варна Оборот ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2021-12-06   “Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, за нуждите на ДЯ „Щастливо детство“ и звено... (Община Тетевен)
Периодични доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, за нуждите на Детска ясла „Щастливо детство“ и звено „СУ-ДСП“- гр.Тетевен с транспорт на Изпълнителя, за срок от 12 /дванадесет/ месеца по шест обособени позиции: Обособена позиция 1- „Хляб и тестени изделия“; Обособена позиция 2- „Консерви“; Обособена позиция 3- „Други хранителни продукти“; Обособена позиция 4 – „Месо и месни продукти“; Обособена позиция 5 – „Плодове и зеленчуци“; Обособена позиция 6 – „Млечни продукти“. Начин на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интер ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2021-11-11   Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2022... (Община Лясковец)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.” по следните обособени позиции: - Обособена позиция 1. „Хляб и хлебни изделия”; - Обособена позиция 2. „Мляко, млечни продукти и яйца”; - Обособена позиция 3. „Месо и месни продукти”; - Обособена позиция 4. „Риба”; - Обособена позиция 5. „Плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сушени)”; - Обособена позиция 6. „Консерви”; - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стелит 1 ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2021-10-22   Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж (Община Троян)
Целта на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на различни хранителни продукти, които са подробно посочени в Техническа спецификация към настоящата документация. Доставяните хранителни продукти задължително следва да бъдат придружени от сертификати за произход, сертификати за качество. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Стелит 1 ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2021-03-04   Доставка на хранит. продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие „Обществена... (Община Русе)
Доставка на различни хранителни продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие „Обществена трапезария“ и детска млечна кухня на територията на община Русе. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бороимпекс АД НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НОЙМА-2003 ЕООД Стелит 1 ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД