Доставчик: Гарант-90-Цонев и Сие ООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Гарант-90-Цонев и Сие ООД

2023-03-21   „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Изграждане на нов... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Изграждане на нов Мост при км 7+361 на път III-103 в с. Горна Кремена на територията на ОПУ Враца“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор с него за изготвяне на технически проект и извършване на строително – монтажните работи, във връзка със строителството на 1 (едно) ново съоръжение, с оглед изготвянето на цялостен и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Гарант-90-Цонев и Сие ООД
2018-08-27   „Асфалтиране улици в община Берковица по 3 обособени позиции“ (Кметът на община Берковица, публичен възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП)
Предметът на настоящата обществена поръчка е асфалтиране улици в община Берковица по 3 обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Асфалтиране улици в гр. Берковица, общ. Берковица — изток“, — обособена позиция № 2 „Асфалтиране улици в гр. Берковица, общ. Берковица — запад“, — обособена позиция № 3 „Асфалтиране улици в община Берковица — села“. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е подробно описана и регламентирана в настоящето … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Стройко — 2002“ ЕООД Гарант-90-Цонев и Сие ООД Пътинженеринг-М АД