Доставчик: КАТИНЧАРОВ И СИЕ,СИМЕКС - АБВ СД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът КАТИНЧАРОВ И СИЕ,СИМЕКС - АБВ СД

2023-06-26   Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, РГМУ и резервни части за системите за... (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, РГМУ и резервни части за системите за управление за КИП в СОИ 1÷8 и ХВО по 3 обособени позиции. - Първа обособена позиция - „Доставка на манометри и трансмитери за КИП – цехове СОИ, ХВО и ДВП“ - съгласно Спецификация. - Втора обособена позиция - „Доставка на резервни части за Разпалваща газо-мазутна уредба“ - съгласно Спецификация. - Трета обособена позиция - „Доставка на резервни части за периферията на системите за управление … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМЕЕС ООД КАТИНЧАРОВ И СИЕ,СИМЕКС - АБВ СД
2023-02-28   „Доставка на електро и електронни компоненти за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране... (Столична община)
„Доставка на електро и електронни компоненти за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“ по две обособени позиции: 1. Доставка на сензори за нуждите на ОП СПТО; 2. Доставка на електро и електронни компоненти за нуждите на ОП СПТО. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАТИНЧАРОВ И СИЕ,СИМЕКС - АБВ СД Парт Инженеринг Логистик ЕООД