Доставчик: Парт Инженеринг Логистик ЕООД

8 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Парт Инженеринг Логистик ЕООД

2023-05-19   "Доставка на материали, необходими на ОП „Комуналстрой“ за текуща поддръжка на уличната мрежа на територията на... (Община град Добрич)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва следните обособени позиции: ОП №1 „Доставка на асфалтова смес плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС 12,5 изн. А 50/70) за нуждите на ОП „Комуналстрой“ град Добрич“ ОП №2 „Доставка на студена асфалтова смес 0/11 с разреден битум с дълъг срок на съхранение за нуждите на ОП „Комуналстрой“ град Добрич“ ОП №3 „Доставка на трошенокаменна фракция 0/40 за нуждите на ОП „Комуналстрой“ град Добрич“ ОП №4 „Доставка на бетон клас В 25 и В 30 за нуждите на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕКОСТРОЙ АД ПАНВЕР ООД Парт Инженеринг Логистик ЕООД
2023-05-11   „Доставка на инертни материали за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“, реф.№ 23РП-Т60А028 (Национална електрическа компания ЕАД)
Доставка на инертни материали за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“, съгласно количествената сметка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Парт Инженеринг Логистик ЕООД
2023-03-17   „Доставка на материали за бетонови разтвори за нуждите на НЕК ЕАД“ - „Едногодишна доставка на материали за бетонови... (Национална електрическа компания ЕАД)
Предметът на поръчката е едногодишна доставка на материали за бетонови разтвори за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“. Необходима е доставка на материали за бетонови разтвори, както следа: цимент сив СЕМ II/В/32.5N, цимент сив/SUL//CEM- I/42.5N - сулфатoустойчив, сухи бетонови смеси, пясък за бетон със зърнометрия от 0 до 4 мм, филц за бетон със зърнометрия от 4 до 22 мм, мозайка мраморна бяла 4 мм, пропиленови фибри с дължина 12 мм, добавка грунд за бетон и средство за защита на армировката от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Парт Инженеринг Логистик ЕООД
2023-02-28   „Доставка на електро и електронни компоненти за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране... (Столична община)
„Доставка на електро и електронни компоненти за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“ по две обособени позиции: 1. Доставка на сензори за нуждите на ОП СПТО; 2. Доставка на електро и електронни компоненти за нуждите на ОП СПТО. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАТИНЧАРОВ И СИЕ,СИМЕКС - АБВ СД Парт Инженеринг Логистик ЕООД
2022-08-16   „Доставка на табла в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“, реф. № 22ИП-В50А042 (Национална електрическа компания ЕАД)
Предметът на поръчката е разделен в следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на стоящи електрически табла“ Обособена позиция 2: „Доставка на стенни електрически табла“ Обособена позиция 3: „Доставка на трифазни табла с електромери“ Обособена позиция 4: „Доставка на оборудвано табло за поле собствени нужди 0,4 kV АC, ВЕЦ „Мала Църква“ Обособена позиция 5: „Доставка на оборудвано табло за поле постоянен ток 110 VDC, ВЕЦ „Мала Църква“ Обособена позиция 6: „Доставка на оборудвани табла за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛПРОМ - ЕТ АД Парт Инженеринг Логистик ЕООД
2022-08-01   „Доставка на материали, свързани със строителството в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД, реф.№ 22РП-Т50А025 (Национална електрическа компания ЕАД)
Доставка на материали, свързани със строителството в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД: ОП 1 – Доставка на диелектричен обезмаслител ОП 2 – Доставка на препарати за измиване на ръце, битов и индустриален обезмаслител ОП 3 – Доставка на препарат за пароструйка ОП 4 – Доставка на препарат за промивка на вакуумни помпи ОП 5 – Доставка на препарати за почистване на ръжда ОП 6 – Доставка на двукомпонентно анкериращо лепило ОП 7 – Доставка на двукомпонентна електроизолационна паста и смола ОП 8– Доставка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Парт Инженеринг Логистик ЕООД СИБЕЛ ООД Топ Елана ООД
2022-03-24   „Доставка на материали, свързани със строителството в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“ (Национална електрическа компания ЕАД)
„Доставка на материали, свързани със строителството в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“: Обособена позиция 1: „Доставка на строителни материали за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“; Обособена позиция 2: „Доставка на електрически изолатори и електроизолационни материали за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“; Обособена позиция 3: „Доставка на дограма и обков за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“; Обособена позиция 4: „Доставка на цимент, сухи смеси … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Парт Инженеринг Логистик ЕООД Професионал ЕООД Топ Елана ООД
2021-09-01   “Доставка на материали за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети по обособени позиции” (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши: доставка на материали за изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности; материали за ремонт на ВиК системи; материали за електрически мрежи и системи за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети към Община Варна, съгласно Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИМПУЛС-АН ЕООД Парт Инженеринг Логистик ЕООД