Доставчик: Обединение „Нов музей“

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Обединение „Нов музей“

2023-03-06   Доставка на оборудване и обзавеждане в рамките на проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово... (Община Габрово)
Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: Доставка на оборудване и обзавеждане в рамките на проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на ДК „Ем. Манолов“, финансиран от ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ Поръчката е разделена на об. поз.: ОП 1 – Доставка на технологично оборудване, вкл изпълнението на следните дейности по етапи: Етап 1 – „Доставка технологично оборудване, електроакустика и мултимедия – етап 1“ Етап 1+ - „Доставка на технологично … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Динакорд-България ЕООД МОДЕРНИ СТРАТЕГИИ И ЗНАНИЯ ООД Обединение „Нов музей“ ПИП Електроникс ЕООД
2021-12-23   „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ХОТЕЛ СТРАНОПРИЕМНИЦА И АДМИНИСТРАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ... (Община Габрово)
Обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ХОТЕЛ СТРАНОПРИЕМНИЦА И АДМИНИСТРАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИОННИ ПЛОЩИ В РЕГИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОТКРИТО ЕТЪР ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ включваща: Обособена позиция № 1: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИОННИ ПЛОЩИ В РЕГИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОТКРИТО ЕТЪР“ Обособена позиция № 2: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ХОТЕЛ СТРАНОПРИЕМНИЦА И … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Динакорд-България ЕООД МОДЕРНИ СТРАТЕГИИ И ЗНАНИЯ ООД Обединение „Нов музей“ Стемо ООД