Доставчик: ОБЕДИНЕНИЕ "ЗНАЦИ СЕВЕР"

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ОБЕДИНЕНИЕ "ЗНАЦИ СЕВЕР"

2023-03-17   ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ С ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ РАЗМЕРИ НА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители по всяка една обособена позиция за извършването на дейности по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А.Д.ХОЛД ООД ВАРНА АРХ ПРО ЕООД МИКОНИ ООД ОБЕДИНЕНИЕ "ЗНАЦИ СЕВЕР" ПСТ груп ЕАД