Доставчик: МИКОНИ ООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът МИКОНИ ООД

2023-03-17   ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ С ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ РАЗМЕРИ НА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители по всяка една обособена позиция за извършването на дейности по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А.Д.ХОЛД ООД ВАРНА АРХ ПРО ЕООД МИКОНИ ООД ОБЕДИНЕНИЕ "ЗНАЦИ СЕВЕР"
2018-06-21   Определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции от 1 до 6. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Зебра“ ООД „МВ Монтажи“ ЕООД „Микони“ ООД „ПСТ Груп“ ЕАД „ПСТ Сет ВС“ ДЗЗД „Сет Къмпани“ ЕАД „Трафик пътна сигнализация“ ЕООД Зебра ООД МВ МОНТАЖИ ЕООД МИКОНИ ООД ПСТ груп ЕАД ПСТ СЕТ ВС ДЗЗД СЕТ КЪМПАНИ ЕАД ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД