2023-03-17   ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ С ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ РАЗМЕРИ НА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители по всяка една обособена позиция за извършването на дейности по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А.Д.ХОЛД ООД ВАРНА АРХ ПРО ЕООД МИКОНИ ООД ОБЕДИНЕНИЕ "ЗНАЦИ СЕВЕР"
2022-03-31   „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА... (Агенция "Пътна инфраструктура")
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО 6 (ШЕСТ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВИДИН, ВРАЦА, МОНТАНА, ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, РАЗГРАД, РУСЕ И СИЛИСТРА; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А.Д.ХОЛД ООД БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА ЕООД БЕЗОПАСНОСТ ЗАПАД ДЗЗД "ОСП-СЕВЕРОИЗТОК" КМВ-системи за пътна сигурност ООД МЛГ ЕООД ЮПИТЕР 05 ООД
2018-04-25   „Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка по обособени позиции (от 1 до 6) е доставка и монтаж на ограничителни системи по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „А.Д. Холд“ ООД „Ел Те Ай“ АД „КМВ — системи за пътна сигурност“ ООД „Пътна безопасност“ ЕООД „Пътни строежи — Велико Търново“ АД „Пътперфект“ ЕАД „Симинвест“ ООД „Юпитер 05“ ООД EЛ ТЕ АЙ АД А.Д.ХОЛД ООД ДЗЗД „Безопасни пътища-север“ ДЗЗД „Пътна безопасност — Северозапад“ ДЗЗД „Пътна безопасност — Югозапад“ ДЗЗД „ТРП Изток“ ДЗЗД Безопасни пътища - Север ДЗЗД Пътна безопасност - Северозапад ДЗЗД Пътна безопасност - Югозапад ДЗЗД ТРП ИЗТОК ДЛВ ЕООД ЕЛ ТЕ АЙ АД КМВ - системи за пътна сигурност ООД ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ЕООД ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД ПЪТПЕРФЕКТ ЕАД Симинвест ООД ЮПИТЕР 05 ООД