Доставчик: Транскарт Файненшъл Сървисис АД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Транскарт Файненшъл Сървисис АД

2023-03-16   Събиране (инкасиране) на суми за услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора на абонати на Дружеството (Водоснабдяване и канализация ЕООД)
Поръчката се провежда с цел събиране (инкасиране) на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора срещу възнаграждение (комисион), определен в процент, чрез on-line обмен на данни. Изпълнителят събира суми за ВиК услуги от потребителите, от името на Възложителя, които превежда по негова банкова сметка. Банковите такси за извършване на преводи по сметка на Възложителя ще са за сметка на Изпълнителя в частта на обслужващата го банка.Съобразно начина и мястото … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Изипей АД Транскарт Файненшъл Сървисис АД
2022-08-04   Безкасово инкасиране на парични суми по електронен път от клиенти на ЕВН, по позиции (ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроснабдяване ЕАД)
Безкасово инкасиране на парични суми по електронен път от клиенти на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД, Електроразпределение Юг ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Инкасиране на парични суми, платени онлайн, при оператор на платежна система чрез интернет базирана централизирана система; Обособена позиция 2: Инкасиране на парични суми, платени при оператор на картова платежна система, чрез интернет базирана централизирана … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ипей АД Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ Транскарт Файненшъл Сървисис АД
2021-10-06   Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, срещу възнаграждение /комисионна/, определена в процент или по скала. Изпълнителите събират сумите за ВиК услуги от името на възложителя, след което превеждат събраните суми по негова банкова сметка. Поръчката е разделена на шест обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Изипей АД Ипей АД Транскарт Файненшъл Сървисис АД Фаст Пей ХД АД
2018-11-01   Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД по обособени позиции („Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД срещу възнаграждение (комисионна), определена в процент или по скала. Изпълнителите събират сумите за ВиК услуги от името на възложителя, след което превеждат събраните суми по негова банкова сметка. Поръчката е разделена на следните обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Изипей АД Ипей АД Транскарт Файненшъл Сървисис АД Фаст Пей ХД АД
2018-07-27   Безкасово инкасиране на парични суми по електронен път от клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД,... („ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД)
Услуги по безкасово инкасиране на парични суми по електронен път от клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, по обособени позиции. Обособена поз. 1. Инкасиране на парични суми, платени онлайн, при оператор на платежна система чрез интернет базирана централизирана система; Обособена поз. 2. Инкасиране на парични суми, платени при оператор на картова платежна система, чрез интернет базирана … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ипей АД Райфайзенбанк (България) ЕАД Ситибанк Европа АД, клон БЪЛГАРИЯ Транскарт Файненшъл Сървисис АД