Поръчки: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ

Една активна обществена поръчка

Неотдавнашни обществени поръчки от ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ

2023-11-14   Deadline 2023-12-18   Охрана със сигнално-охранителна техника и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ в сгради на ТД на НАП... (ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ)
Охрана със сигнално-охранителна техника и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ в сгради на ТД на НАП Пловдив, в гр.Пловдив,Карлово,Пазарджик,Хасково,Кърджали и Смолян, в 4 об. позиции: Позиция № 1-Охранителни услуги чрез СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив,находящи се в град Пловдив и в град Карлово,включително помещенията и имуществото в тях. Позиция № 2-Охранителни услуги чрез СОТ в адм.сгради на ТД на НАП Пловдив,находящи се в град Пазарджик, вкл.помещенията и имуществото в … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-31   "Извършване на охранителни услуги с денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на ТД на НАП Пловдив в... (ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ)
„Извършване на охранителни услуги с денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на ТД на НАП Пловдив в градовете Стара Загора и Кърджали“, в две обособени позиции., както следва: Об. позиция № 1 - "Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на административна сграда и имуществото на ТД на НАП Пловдив, находящи се в гр. Стара Загора на ул. „Кенали” № 1". Об. позиция № 2 - "Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на административна сграда и имуществото на ТД на НАП Пловдив, … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-02   „Доставка на материали за хигиенни нужди, хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти,... (ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ)
„Доставка на материали за хигиенни нужди, хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й“, разделена в две обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите ТД на НАП Пловдив и териториалните й структури“ – представляваща … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-03   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 31 броя инверторни климатизатори в сградите на ТД на НАП Пловдив и... (ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 31 броя инверторни климатизатори с висока енергийна ефективност, които имат ниска консумация на ел. енергия и използват напълно безопасен за здравето на човека и безвреден за озоновия слой фреон. да разполагат с антибактериален филтър за ефективно пречистване на въздуха в помещението; да притежават функциите автоматичен рестарт; да притежават функциите турбо режим на вентилаторната … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Темпекс ЕООД
2023-05-02   „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД... (ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ)
Предметът на поръчката включва: доставка на нетна електрическа енергия, ниско напрежение, за административни сгради (обекти) на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете: Пловдив, Карлово, Пазарджик, Стара Загора, Казанлък, Хасково, Кърджали, Смолян и Доспат; включване на обектите на Възложителя в стандартна балансираща група, с координатор Изпълнителят, без Възложителят да заплаща такса за участие; регистриране на Възложителя като участник в стандартна балансираща група като непряк член, съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2022-09-19   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 27 броя инверторни климатизатори в сградите на ТД на НАП Пловдив и... (ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 27 броя инверторни климатизатори с висока енергийна ефективност, които имат ниска консумация на ел. енергия и използват напълно безопасен за здравето на човека и безвреден за озоновия слой фреон. В резултат от изпълнението на настоящата поръчка ще бъдат задоволени специфични нужди на възложителя по подмяна на амортизирана климатична техника в работните административни помещения, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Темпекс ЕООД
2022-08-19   „Извършване на охранителни услуги с невъоръжена физическа охрана на обекти на ТД на НАП Пловдив, находящи се в... (ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ)
"Извършване на охранителни услуги с невъоръжена физическа охрана на обекти на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Стара Загора и Кърджали“, в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Извършване на невъоръжена физическа охрана на административните сгради и имуществото на ТД на НАП Пловдив, находящи се в гр. Пловдив на ул. „Скопие” № 106 бл.1 и бл.2 и ул. „Чернишевски” № 3. Обособена позиция № 2 - Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на административната … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Експерт Секюрити ЕООД Марина Секюрити Сикрет Груп ЕООД
2022-05-09   Обслужване и ремонт на климатична техника и отоплителни вентилационни и климатични инсталации, вкл. доставка на... (ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ)
Техническо обслужване и ремонт на климатична техника и ОВК (отоплителни вентилационни и климатични) инсталации, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за тях в административните сгради на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й, в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Техническо обслужване и ремонт на климатична техника в административните сгради на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й“; Обособена позиция № 2: „Техническо обслужване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТАРО КЛИМА ЕООД
2021-10-20   Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество /застраховка на сгради и имущество/, представляващо... (ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ)
"Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество /застраховка на сгради и имущество/, представляващо дълготрайни материални активи /ДМА/ и материални запаси, стопанисвани и използвани за административни нужди от ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й" Преглед на обществените поръчки »