Доставчик: Братя Великови ООД

18 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Братя Великови ООД

2023-08-10   Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в община Стражица по обособени позиции (Община Стражица)
Целта на възлагането на настоящата поръчка е избор на лице (доставчик), на което да бъде възложено изпълнението на доставките по обособени позиции за нуждите на звената на бюджетна издръжка в община Стражица, съгласно техническите спецификации за настоящата обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АК и Ко ЕООД Братя Великови ООД
2023-03-28   „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини и социални услуги, предоставяни на... (Община Самуил)
„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини и социални услуги, предоставяни на територията на община Самуил“ по обособени позиции: ОП №1 „Периодични доставки на “Хляб и хлебни изделия”. ОП №2 „Периодични доставки на "Месо, месни изделия и риба". ОП №3 „Периодични доставки на "Мляко, млечни продукти и други". ОП №4 „Периодични доставки на "Пресни плодове и зеленчуци". ОП №5 „Периодични доставки на "Консервирани продукти“. ОП №6 „Периодични доставки на "Варива, подправки и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Братя Великови ООД ЕКО - 88 ЕООД ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91
2023-02-28   „Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж, гр. Полски Тръмбеш за период от 1 година” по... (Община Полски Тръмбеш)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж, гр. Полски Тръмбеш за период от 1 година” по обособени позиции, както следва: ОП № 1 – Хлебни изделия и брашно; ОП № 2 – Месо и месни продукти, риба, мляко и млечни продукти; ОП № 3 – Зеленчуци и зеленчукови консерви; ОП № 4 – Пакетирани бакалски стоки и други пакетирани стоки. Предмет на настоящата открита процедура e доставката на хранителни продукти за Домашен социален патронаж на територията на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Братя Великови ООД
2023-02-17   Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора, Домашен социален патронаж и Топъл обяд... (Община Омуртаг)
Поръчката има за цел снабдяването на бюджетните учреждения в Община Омуртаг с необходимите хранителни продукти, посочени в списъците спецификации, в необходимото количество и с гарантирано качество, съответстващо на законовите изисквания и стандартите на производителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМИГО- ВЕЛКО ВЪЛЧЕВ 2012 ЕООД Братя Великови ООД ЕТ АЙЛА-98 - НИХАТ МЕХМЕДОВ
2022-12-22   Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и домашен социален патронаж на територията на Община... (Община Завет)
Настоящата обществената поръчка е разделена на шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; Обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти“; Обособена позиция № 3 – „Плодове и зеленчуци, варива, консерви и безалкохолни напитки“; Обособена позиция № 4 – „Риба, рибни продукти и други морски храни“; Обособена позиция № 5 -„Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти, масла и мазнини“; Обособена позиция №6 – „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед, подправки … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Братя Великови ООД ЕТ МИДИЯ - МИЛЕН АНГЕЛОВ КИЛТЕКС ЕООД
2022-11-14   ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: (Община Долни Чифлик)
Обществената поръчка включва доставка на храни и хранителни продукти в натурален и консервиран вид по 20 обособени позиции за следните складове на социалните заведения на територията на община Долни чифлик: 1.Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) Адрес на обекта и на склад: с. Горен чифлик, ул. „Лонгоз“ №4 2.Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) Адрес на обекта и на склад: с. Горен чифлик, ул. „Лонгоз“ №4 3.Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) Адрес на обекта и на склад: гр. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Амураа-консерв-68 ООД Братя Великови ООД Варна Оборот ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2022-07-28   „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово, по 5 (пет) обособени позиции“ (Община Попово)
„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово, по 5 (пет) обособени позиции“, съгласно Техническата спецификация и Документацията на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД Братя Великови ООД Стелит 1 ЕООД
2022-07-08   Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини в община Котел, ЦРДУ, ДСП и ЦНСТ гр. Котел... (Община Котел)
Обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини в община Котел, ЦРДУ, ДСП и ЦНСТ гр. Котел по обособени позиции “. Доставката на хранителните продукти се осъществява до складовете на ДГ в гр. Котел, ДГ в с. Кипилово, ДГ в с. Мокрен, ДГ в с. Пъдарево, ДГ в с. Филаретово, ДГ в с. Ябланово, ЦРДУ в гр. Котел, Домашен социален патронаж (ДСП) в гр. Котел и Центъра за настаняване от семеен тип … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Братя Великови ООД
2022-02-21   Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора, Домашен социален патронаж и Топъл обяд... (Община Омуртаг)
Поръчката има за цел снабдяването на бюджетните учреждения в Община Омуртаг с необходимите хранителни продукти, посочени в списъците спецификации, в необходимото количество и с гарантирано качество, съответстващо на законовите изисквания и стандартите на производителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД Братя Великови ООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2022-02-08   „Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж, гр. Полски Тръмбеш за период от 1 година” по обособени позиции (Община Полски Тръмбеш)
„Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж, гр. Полски Тръмбеш за период от 1 година” По обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 – Хлебни изделия и брашно;Обособена позиция № 2 – Месо и месни продукти, риба, мляко и млечни продукти;Обособена позиция № 3 – Зеленчуци и зеленчукови консерви;Обособена позиция № 4 – Пакетирани бакалски стоки и други пакетирани стоки. Предмет на настоящата открита процедура e доставката на хранителни продукти за домашен социален патронаж на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Братя Великови ООД НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Родопа - Г. Оряховица - 96 ЕООД
2022-01-26   ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Община Долни Чифлик)
Обществената поръчка включва доставка на храни и хранителни продукти в натурален и консервиран вид по 20 обособени позиции за следните складове на социалните заведения на територията на община Долни чифлик: 1.Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) Адрес на обекта и на склад: с. Горен чифлик, ул. „Лонгоз“ №4 2.Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) Адрес на обекта и на склад: с. Горен чифлик, ул. „Лонгоз“ №4 3.Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) Адрес на обекта и на склад: гр. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Братя Великови ООД Варна Оборот ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2021-12-03   „Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Бяла в пет обособени позиции“ (Община Бяла)
Предметът на поръчката е „Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Бяла в пет обособени позиции“, включващ: Обособена позиция № 1 „Месо, месни продукти и риба” Обособена позиция № 2 „Мляко, млечни продукти и яйца” Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци в прясно състояние” Обособена позиция № 4 „Варива, пакетирани стоки, захарни изделия, консервирани и замразени плодове и зеленчуци, подправки и други” Обособена позиция № 5 „Хляб и тестени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АМУРАА – КОНСЕРВ - 68“ ООД Братя Великови ООД
2021-11-22   „Периодична доставка на яйца, риба и други хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален... (община Тунджа)
Предмета на обществената поръчка включва периодични доставки на яйца, риба и други хранителни продукти по предварителна заявка, необходими за приготвяне на храната за до 100 потребители в кухнята на Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж” с. Победа, Oбщина „Тунджа”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Братя Великови ООД
2021-10-26   Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на КСУДС „Лудогорие” гр. Исперих по обособени позиции (КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА "ЛУДОГОРИЕ")
Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на КСУДС „Лудогорие” гр. Исперих по обособени позиции: 1. Тестени и хлебни изделия; 2. Пакетирани стоки, консерви и подправки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Братя Великови ООД КРЕМСТО-ЕООД ЕООД
2021-06-18   Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на КСУДС „Лудогорие” гр. Исперих по обособени позиции (Комплекс за Социални Услуги за Деца и Семейства „Лудогорие”)
„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на КСУДС „Лудогорие” гр. Исперих по обособени позиции: 1. Плодове и зеленчуци; 2. Тестени и хлебни изделия; 3. Месо и месни продукти и риба; 4. Пакетирани стоки, консерви и подправки; 5. Мляко и млечни продукти” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Братя Великови ООД
2021-02-12   Доставка на хранителни продукти за детските градини на територията на община Нови пазар по предварителни заявки (Община Нови пазар)
Предметът на настоящата обществената поръчка е доставка на различни видове хранителни продукти посочени в техническата спецификация с наименование, прогнозни количества, вид и характеристики за детските градини на територията на община Нови пазар по предварителни заявки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Братя Великови“ ООД Братя Великови ООД
2020-10-21   „Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на Община Стралджа по 14 обособени позиции“ (Община Стралджа)
За осигуряване на нуждите от хранителни продукти на детските градини и социалните заведения на територията на община Стралджа се налага откриването на настоящата обществена поръчка. Мястото за изпълнение на поръчката е град Стралджа, община Стралджа, както и населените места на община Стралджа, както следва: 1. Детска градина „Мати Рубенова“ гр. Стралджа и групите в селата Зимница и Войника, община Стралджа, област Ямбол; 2. Детска градина „Здравец“ гр. Стралджа и групите в селата Лозенец и Първенец, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Братя Великови ООД
2018-07-20   „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 5 (пет) позиции (Община Попово)
„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово“, по обособени 5 (пет) позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Братя Великови ООД Стелит 1 ЕООД
Свързани търсения 🔍