Доставчик: ДЗЗД РЕИЛ СЕВЕР-ЮГ 2023

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДЗЗД РЕИЛ СЕВЕР-ЮГ 2023

2023-02-10   „Удвояване и електрификация на железния път в участъка Лозарево – Прилеп – част от проект „Удвояване и... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Обособена позиция № 1: „Довършване на строителството на тунел № 1 в участъка Лозарево – Прилеп“; Обособена позиция № 2: „Удвояване и електрификация на участък Лозарево – Прилеп“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН АД ДЗЗД РЕИЛ СЕВЕР-ЮГ 2023 ЕВОЛЮШЪН ООД