Доставчик: ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН АД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН АД

2023-02-10   „Удвояване и електрификация на железния път в участъка Лозарево – Прилеп – част от проект „Удвояване и... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Обособена позиция № 1: „Довършване на строителството на тунел № 1 в участъка Лозарево – Прилеп“; Обособена позиция № 2: „Удвояване и електрификация на участък Лозарево – Прилеп“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН АД ДЗЗД РЕИЛ СЕВЕР-ЮГ 2023 ЕВОЛЮШЪН ООД
2022-06-15   Изграждане на булеварди от Третия градски ринг, по обособени позиции (Столична община)
Изграждане на булеварди от Третия градски ринг, по обособени позиции: Обособена позиция №1. Изграждане по регулация на ул. “Филип Кутев“ от ул. “Сребърна“ до бул. “Симеоновско шосе“, район Лозенец. Обособена позиция №2. Изграждане на бул. „Тодор Каблешков“ от ул. „Луи Айер“ до бул. „Черни връх“, район Триадица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН АД Джи Пи Груп АД ДЗЗД „ФИЛИП КУТЕВ”