Доставчик: ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ ООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ ООД

2023-03-17   „Закупуване на компютърни конфигурации /стереоскопичен лаптоп/ заедно с образователен софтуер“, разделена на две... (Община Ловеч)
Доставката, предмет на поръчката е „Закупуване на компютърни конфигурации /стереоскопичен лаптоп/ заедно с образователен софтуер“, разделена на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: „Закупуване на компютърни конфигурации /стереоскопичен лаптоп/ заедно с образователен софтуер“, която включва: 1.1. СТЕРЕОСКОПИЧЕН ЛАПТОП – 5 бр.; 1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР ЗА СТЕРЕОСКОПИЧЕН ЛАПТОП – 5 бр. 2. Обособена позиция №2: „Закупуване на компютърни конфигурации /стереоскопичен лаптоп/ заедно с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ ООД
2021-07-16   Доставка на компютърна, комуникационна и периферна техника за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ (Русенски университет „Ангел Кънчев“)
​​​​​​Предметът на обществената поръчка е доставката на описаните в документацията за участие активи, които са предназначени при изпълнение дейностите по проект ФНИ 2021-РУ-01 „Проектиране и изграждане на смарт учебно-изследователска лаборатория за обучение на докторанти — фаза 2“ и проект ФНИ 2020-РУ-01 „Проектиране и изграждане на смарт учебно-изследователска лаборатория за обучение на докторанти“. Поръчката е разделена на 3 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек БГ ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ ООД