2023-09-13   Доставки по проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“ (Русенски университет "Ангел Кънчев")
На доставка подлежат следните основни артикули: по обособена позиция № 1 - работни станции с монитор /3 броя/ и преносими компютри /5 броя/; по обособена позиция № 2 - системи за 3D визуализации /4 броя/ с камера, софтуерни пакети и маси; по обособена позиция № 3 - лазерен скенер за обемно сканиране на обекти и обстоятелства на терен /1 брой/ и софтуер за обработка на информацията след 3D сканиране /1 брой/. Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули по отделните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ ООД
2023-08-04   Доставка на оборудване за нуждите на възложителя по обособени позиции (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули по отделните обособени позиции, чиито характеристики са подробно посочени в техническата спецификация. Допълнителни указания са предвидени в изготвената от възложителя документация за провеждането на процедурата, която е публично достъпна за участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД Кооперация Панда СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД
2023-06-19   „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 6... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на настоящата обществена поръчка е: 1. Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, на мястото на изпълнение на доставката - гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 – Корпус 1. 2. Гаранционна (сервизна) поддръжка на доставената техника по време на гаранционния срок, с 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на настолни компютри“, Обособена позиция № 2: „Доставка на преносими компютри“, Обособена позиция № 3: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД Специализирани Бизнес Системи АД
2023-06-02   „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ (Тракийски университет)
„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Поръчката е обособ. в позиции, както следва: ОП№1 Настолни компютри, монитори и преносими компютри ОП№2 Мултимедийни проектори, принтери, многофункционални устройства, скенери, 3D принтер и UPS устройства ОП№3 Настолни компютри, монитори и преносими компютри за нуждите на проект финансиран от ФНИ ОП№4 Компютърна техника за Център за иновативни образователни технологии ОП№5 Компютърна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вали Компютърс ООД Дартек ООД Контракс АД Кооперация Панда Сиенсис АД Специализирани Бизнес Системи АД
2023-05-18   „Доставка на компютърна техника за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обособени позиции (ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна)
Цел на обществената поръчката е доставка на нова, неупотребявана компютърна техника за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Доставка на 19 броя компютърни конфигурации - тип 1 Обособена позиция №2 - Доставка на 18 броя компютърни конфигурации - тип 2 Обособена позиция №3 - Доставка на 24 броя компютърни конфигурации - тип 3 Обособена позиция №4 - Доставка на 5 броя компютърни конфигурации - тип 4 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД Офис консумативи ООД
2023-02-28   Доставка на оборудване по проекти за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули по отделните обособени позиции, чиито характеристики са подробно посочени в техническата спецификация. По обособена позиция № 1 се предвиждат доставката на специализирани развойни системи за електронен нос и за следене на биологичните и неврологичните показатели - по 1 брой; по обособена позиция № 2 - очила за 3Д визуализация /4 броя/, прожекторна система за 3Д визуализация /1 брой/; по обособена позиция № 3 - систима за 3Д … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГРЕЙТ МАСТЪР ЕООД Дартек ООД
2023-02-24   Доставки по обособени позиции на компютри и оборудване за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули /преносими компютри, сървъри и мрежово оборудване, мултифункционални устройства, скенер за книги и др./ по обособени позиции, чиито характеристики и количества са подробно посочени в техническата спецификация, изготвена като отделни документи за всяка от обособените позиции. Допълнителни указания са предвидени в изготвената от възложителя документация за провеждането на процедурата, която е публично достъпна за участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД Контракс АД Стемо ЕООД
2023-02-01   „Доставка на преносими компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
„Доставка на преносими компютри и периферни устройства за нуждите на ШУ „Еп.К. Преславски““ с 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на преносими компютри“ и Обособена позиция №2: „Доставка на проектори“ с място на изпълнение на доставката - гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 – Корпус 1. Гаранционна (сервизна) поддръжка на доставената техника по време на гаранционния срок. Срокът за доставката на техниката, на мястото на изпълнение е по предложение на участника, като максималният … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-01-17   „Доставка на интерактивен дисплей за нуждите на ШУ „Еп.К.Преславски“ в изп. на Нац. програма „Повишаване на... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на настоящата обществена поръчка е: 1. Доставка на интерактивен дисплей за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, на мястото на изпълнение на доставката - гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 – Корпус 1. 2. Гаранционна (сервизна) поддръжка на доставената техника по време на гаранционния срок в т.ч.: Интерактивен дисплей – 1 брой, Стойка за стена за интерактивен дисплей – 1 брой. Срокът за доставката на техниката, на мястото на изпълнение е по предложение на участника, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД
2022-11-24   Доставка на видео дисплеи за Община Русе и за всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат... (Община Русе)
Видео дисплей Диагонал на дисплея: мин. 139,7 см (55") Подсветка на дисплея: тип Edge-LED BLU Технология на дисплея: LED Резолюция на дисплея: мин. 3840 x 2160 пиксела Яркост на дисплея: мин. 500 cd/m² Време за реакция: мин. 8 мс Контраст (стандартен): мин. 4000:1 Зрителен ъгъл (по хоризонтала): мин. 178° Зрителен ъгъл (по вертикала): мин. 178° Брой цветове на дисплея: мин. 16.78 милиона Интерфейс: мин. 2х HDMI, 1x DisplayPorts, 2x USB, 1x Ethernet, 1x RS-232C Брой вградени тонколони: мин. 2 RMS мощност: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД
2022-11-09   "Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004, УНИТе“,... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на ОП: 1. Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проекта, на мястото на изпълнение на доставката - гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, център УНИТе /сграда 83510.664.514.34. 2. Гаранционна (сервизна) поддръжка на доставената техника по време на гаранц. срок, с 8 ОП: ОП №1: „Доставка на компютърна система“; ОП №2: „Доставка на работна станция“; ОП №3: „Доставка на преносима работна станция“; ОП №4: „Доставка на преносим компютър-лаптоп“; ОП №5: „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД Дартек ООД Контракс АД Стемо ЕООД
2022-11-04   Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Община Русе, по проект "Опазване и популяризиране на... (Община Русе)
Обществената поръчка включва доставка на компютри и скенери за целите на проекта, като е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Компютърна техника" Обособена позиция №2: "Скенери" Техниката е необходима за създаване на център за дигитализация на културното наследство в изпълнение на проект "Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне" по програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД Стемо ЕООД
2022-07-20   „Доставка на компютърна техника за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обособени позиции (ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна)
„Доставка на компютърна техника за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обособени позиции, съгласно техническа спецификация с рег.№ 1750/13.06.2022г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Асап ЕООД Дартек ООД Специализирани Бизнес Системи АД
2022-07-13   Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули по отделните обособени позиции, чиито характеристики са подробно посочени в техническата спецификация. Допълнителни указания са предвидени в изготвената от възложителя документация за провеждането на процедурата, която е публично достъпна за участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД Контракс АД
2022-06-21   „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предметът на общ.поръчка е:1. Дост. на комп. и периферни устр. за нуждите на ШУ с изпълн.на доставката - гр.Шумен. 2.Гаранц./сервизна поддръжка на дост. техн.по време на гаранц.срок, с 10 ОП:ОП №1:„Доставка на настолни компютри“:Вид 1–18 бр.,Вид 2– 5 бр.,Вид 3–3 бр.;ОП №2: „Доставка на преносими компютри“:Вид 1–22 бр.,Вид 2–5 бр.;ОП №3:„Доставка на монитори“:Вид 1– 3 бр.,Вид 2–29 бр.;ОП №4:„Доставка на мултифункционални устройства“:Вид 1–2 бр.,Вид 2–8 бр.;ОП №5:„Доставка на скенери“:Вид 1–1 бр.,Вид 2–1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД ОФИС ОБОРУДВАНЕ - ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ СД Специализирани Бизнес Системи АД ТРАНС КО 04 ЕООД
2018-07-24   „Доставка на компютърно оборудване и офис техника за нуждите на Шуменски университет „Еп. К. Преславски“ (Шуменски университет „Епископ К. Преславски“)
Предметът на обществената поръчка „Доставка на компютърно оборудване и офис техника за нуждите на Шуменски университет“ е разделен на 14 обособени позиции (ОП): — ОП № 1 „Настолни компютри“ — 65 бр., — ОП № 2 „Преносими компютри“ — 14 бр., — ОП № 3 „Сървър“ — 1 бр., — ОП № 4 „Монитори“ — 46 бр., — ОП № 5 „Принтери и мултифункционални устройства“ — 22 бр., — ОП № 6 „Таблети“ — 4 бр., — ОП № 7 „Скенери“ — 3 бр., — ОП № 8 „Проектори“ — 11 бр., — ОП № 9 „Комутатор“ — 5 бр., — ОП № 10 UPS — 3 бр., — ОП № 11 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД СД Ганев, Къчев и сие Специализирани Бизнес Системи АД Стемо ООД
2018-07-05   Предметът на настоящата поръчка включва доставката на: 1 брой безпилотен летателен апарат с ротационно крило с 4... (Русенски университет „Ангел Кънчев“)
Предметът на настоящата поръчка включва доставката на: 1 брой безпилотен летателен апарат с ротационно крило с четири мотора и термална клапа (обособена позиция № 1); 1 брой безпилотен летателен апарат тип ротационно крило с 6 мотора и термална камера (обособена позиция № 2); 1 брой безпилотен летателен апарат тип фиксирано крило и термална камера (обособена позиция № 3); 2 броя специализирани мобилни и 4 броя специализирани настолни инсталации за управление и контрол на безпилотни летателни апарати … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: VI Technologies S.R.L. Дартек ООД
2018-05-23   Доставка на компютърна техника по обособени позиции (ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“)
Доставка на компютърна техника по обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Компютърна конфигурация – тип 1“, — обособена позиция № 2 „Компютърна конфигурация – тип 2“, — обособена позиция № 3 „Компютърна конфигурация – тип 3“, — обособена позиция № 4 „Компютърна конфигурация – тип 4“, — обособена позиция № 5 „Компютърна конфигурация – тип 5“, — обособена позиция № 6 „Лаптоп – тип 1“, — обособена позиция № 7 „Лаптоп – тип 2“, — обособена позиция № 8 „Лаптоп – тип 3“, — обособена позиция № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Асап ЕООД Визикомп ЕООД Дартек ООД Профи трейк ЕООД СД Офис оборудване Ганев, Къчев и с-ие