Поръчки: Русенски университет "Ангел Кънчев"

11 архивирани обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки от Русенски университет "Ангел Кънчев"

2023-11-13   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет... (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на възложителя. Мястото на изпълнение на поръчката се отнася до обекти на възложителя, разположени в град Русе, съответните филиали и бази - съгласно техническата спецификация на поръчката. Допълнителни разяснения са предоставени в указанията на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-13   Доставки по проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“ (Русенски университет "Ангел Кънчев")
На доставка подлежат следните основни артикули: по обособена позиция № 1 - работни станции с монитор /3 броя/ и преносими компютри /5 броя/; по обособена позиция № 2 - системи за 3D визуализации /4 броя/ с камера, софтуерни пакети и маси; по обособена позиция № 3 - лазерен скенер за обемно сканиране на обекти и обстоятелства на терен /1 брой/ и софтуер за обработка на информацията след 3D сканиране /1 брой/. Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули по отделните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ ООД
2023-08-04   Доставка на оборудване за нуждите на възложителя по обособени позиции (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули по отделните обособени позиции, чиито характеристики са подробно посочени в техническата спецификация. Допълнителни указания са предвидени в изготвената от възложителя документация за провеждането на процедурата, която е публично достъпна за участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД Кооперация Панда СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД
2023-07-31   Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули по отделните обособени позиции, чиито характеристики са подробно посочени в техническата спецификация. Допълнителни указания са предвидени в изготвената от възложителя документация за провеждането на процедурата, която е публично достъпна за участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-02-28   Доставка на оборудване по проекти за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули по отделните обособени позиции, чиито характеристики са подробно посочени в техническата спецификация. По обособена позиция № 1 се предвиждат доставката на специализирани развойни системи за електронен нос и за следене на биологичните и неврологичните показатели - по 1 брой; по обособена позиция № 2 - очила за 3Д визуализация /4 броя/, прожекторна система за 3Д визуализация /1 брой/; по обособена позиция № 3 - систима за 3Д … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГРЕЙТ МАСТЪР ЕООД Дартек ООД
2023-02-24   Доставки по обособени позиции на компютри и оборудване за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули /преносими компютри, сървъри и мрежово оборудване, мултифункционални устройства, скенер за книги и др./ по обособени позиции, чиито характеристики и количества са подробно посочени в техническата спецификация, изготвена като отделни документи за всяка от обособените позиции. Допълнителни указания са предвидени в изготвената от възложителя документация за провеждането на процедурата, която е публично достъпна за участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД Контракс АД Стемо ЕООД
2022-07-13   Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули по отделните обособени позиции, чиито характеристики са подробно посочени в техническата спецификация. Допълнителни указания са предвидени в изготвената от възложителя документация за провеждането на процедурата, която е публично достъпна за участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД Контракс АД
2022-06-29   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет... (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на възложителя. Мястото на изпълнение на поръчката се отнася до обекти на възложителя, разположени в град Русе, съответните филиали и бази. Допълнителни разяснения са предоставени в указанията на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-02-14   Доставка на оборудване за нуждите на проект „Партньорства за преодоляване на бедствия за сигурен регион“ – ROBG-427,... (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули по отделните обособени позиции, чиито характеристики са подробно посочени в техническата спецификация. Допълнителни указания са предвидени в изготвената от възложителя документация за провеждането на процедурата, която е публично достъпна за участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Стемо ООД
2021-12-16   Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на възложителя. Мястото на изпълнение на поръчката се отнася до обекти на възложителя, разположени в град Русе, съответните филиали и бази. Допълнителни разяснения са предоставени в указанията на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2013-02-04   “Избор на изпълнител на СМР (строително монтажни работи) за изграждане на обект „Канев център” - Русенски... (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Русенският университет „Ангел Кънчев” предвижда да изгради Експо-център с полифункционална зала, 2 конферентни зали, ресторант и офиси. Сградата ще бъде свързана с топла връзка към Централната сграда на РУ. Комплексът е наименован „Канев център”. Обект на настоящата процедура са: Обект “Канев-център” – съдържание блок А 1. Полифункционалната зала е с 790 места, от които 482 разположени в трибуни над входа на залата и в двете ложи (лява и дясна) амфитеатрално. Останалите 317 места са разположени на равен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЗЗД „Канев център“