Доставчик: МАРАТОН - СС ЕООД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът МАРАТОН - СС ЕООД

2023-03-22   Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех 890 МВт (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех 890 МВт, съгласно зададени обеми дейности и технически условия за изпълнение, по четири обособени позиции: 1. Първа обособена позиция: „Ремонт на спомагателни съоръжения, ТА-5“; 2. Втора обособена позиция: „Ремонт на спомагателни съоръжения, ТА-6“. 3. Трета обособена позиция: „Ремонт на спомагателни съоръжения, ТА-7“. 4. Четвърта обособена позиция: „Ремонт на спомагателни съоръжения, ТА-8“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД МАРАТОН - СС ЕООД
2023-01-19   Ремонт на арматура в Турбинен цех (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
„Ремонт на арматура в Турбинен цех“ по шест обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на арматура в турбинен цех, ТА-3; Обособена позиция 2: Ремонт на арматура в турбинен цех,ТА-4; Обособена позиция 3: Ремонт на арматура в турбинен цех, ТА-5; Обособена позиция 4: Ремонт на арматура в турбинен цех, ТА-6; Обособена позиция 5: Ремонт на арматура в турбинен цех, ТА-7; Обособена позиция 6: Ремонт на арматура в турбинен цех, ТА-8 съгласно Приложение 1 - Технически условия, Приложение 2 - Обем за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД МАРАТОН - СС ЕООД
2022-09-19   Ремонт на арматура на ТА-1 и ТА-2 в Турбинен цех част 700 МВт (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Ремонт на арматура на ТА-1 и ТА-2 в Турбинен цех част 700 МВт по следните обособени позиции: Първа обособена позиция - Ремонт на арматура на ТА-1 Втора обособена позиция - Ремонт на арматура на ТА-2 Дейностите се извършват съгласно Приложение 1 - Технически условия, Приложение 2 - Обем и Приложение 3 - Спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД МАРАТОН - СС ЕООД
2021-04-28   Подмяна на тръбопровод от РОВ-1,2 до ПАД-1,2 и ПНД-1,2 в технологичният тунел кота минус 4 метра на Турбинен цех... („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Подмяна на тръбопровод от РОВ-1,2 до ПАД-1,2 и ПНД-1,2 в технологичният тунел кота минус 4 метра на Турбинен цех част 890 МВт по изготвен проект Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МАРАТОН - СС ЕООД
2021-03-30   Извършване на основен ремонт на подгреватели ниско налягане № 2,3, подгреватели високо налягане № 5,6,7 и охладител... („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Извършване на основен ремонт на подгреватели ниско налягане № 2,3, подгреватели високо налягане № 5,6,7 и охладител пара от уплътненията на ТА-7 съгласно обем ремонтни дейности и технически условия Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Маратон — СС“ ЕООД МАРАТОН - СС ЕООД