2023-06-26   „Доставка и въвеждане в експлоатация на интегрирана електронна система за таксуване на пътниците и на система за... (ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ВРАЦА ЕООД)
„Доставка и въвеждане в експлоатация на интегрирана електронна система за таксуване на пътниците и на система за информиране на пътниците в община Враца“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тикси АД
2023-03-16   Надграждане, модернизация и поддръжка на система за управление на градския транспорт и услуги по организиране,... (Община Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е: „Надграждане, модернизация и поддръжка на система за управление на градския транспорт и услуги по организиране, администриране и контрол на продажби на обществени услуги за градска мобилност“. Участникът, избран за изпълнител, следва да надгради и модернизира съществуващата система за управление на градския транспорт (СУГТ) чрез доставка и монтаж/инсталация на оборудване и софтуер, обезпечаващи оптимизиране на ефективността на функциониране на СУГТ, както и да осигури … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тикси АД
2021-06-10   Избор на посредник за разплащания между ползвателите на услугата платено паркиране в синя зона и Община Варна (Община Варна)
При изпълнение на предмета на обществената поръчка следва да се извърши посредничество при заплащане на цените за почасово паркиране в синя зона чрез кратко текстово съобщение, чрез приложение за платено паркиране и в брой чрез „Публичен виртуален паркинг метър“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тикси АД
2017-07-25   „Доставка, внедряване и поддръжка на интегр. автомат. система за ел. таксуване и видеонаблюдение в гр. транспорт в... („Център за градска мобилност“ ЕАД)
Предмет: „Доставка, внедряване и поддръжка на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт в Столична община и услуги по организиране на управление и отчитане на онлайн продажби на превозни документи“. Изпълнението на предмета на поръчката обхваща дейности по доставка и монтаж на оборудване, доставка, разработка и внедряване на софтуер, поддръжка, управление на работоспособността, аналитични услуги, услуги по подпомагане на управлението, услуги по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Компютърнет Сървисиз“ ООД „Тикси“ АД Асис Електроник Ве Билишим Системлери... Компютърнет сървисиз Компютърнет Сървисиз ООД Консорциум „Си Ен ЕС — София Тикетинг Систем“ Консорциум Си Ен Ес - София Тикетинг Систем Консорциум Си Ен ЕС — София Тикетинг Систем Тикси АД