Доставчик: УЛТРАМЕД ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са Ай Ви Ди България ООД, АМС ООД, БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД, Ридаком ЕООД и РСР ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът УЛТРАМЕД ЕООД

2023-03-17   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ДЕЙНОСТТА... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на медицински специалисти на медицинска апаратура Техническите параметри на апаратите са описани в приложените към настоящата документация – Приложения № от 1 до 7 вкл. Ако някъде в поставените технически изисквания има посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, то винаги да се чете и разбира „или еквивалент”. При всички случаи възложителят ще допуска еквивалент, като доказателствената тежест за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД АМС ООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Ридаком ЕООД РСР ЕООД УЛТРАМЕД ЕООД