Поръчки: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД

Една активна обществена поръчка

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД в миналото е била купувач на медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи, фармацевтични продукти и медицинско оборудване.
В миналото доставчиците на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД са били Фаркол АД, Истлинк България ООД и Перфект Медика ООД.

Неотдавнашни обществени поръчки от МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД

2023-11-15   Deadline 2023-12-15   „Доставка на лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ–... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД)
Обект на поръчката e доставката на лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-06-14   „Доставка на лекарствени и други помощни фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ– Айтос” ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД)
Обект на поръчката e доставката на лекарствени и други помощни фармацевтични продукти за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Обекта на обществената поръчка е разделен на три обособени позиции: ОП № 1 „Лекарствени и помощни фармацевтични продукти“ ОП № 2 „Сиропи” ОП № 3 „Пробиотици и хранителни добавки” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фаркол АД
2023-05-25   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ–Айтос” ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД)
Обект на поръчката e доставката на медицински консумативи - общоболнични и лабораторни за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД Перфект Медика ООД
2023-05-18   „Доставка на лекарствени и помощни фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ– Айтос” ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД)
Обект на поръчката e доставката на лекарствени и помощни фармацевтични продукти за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2022-11-10   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Айтос" ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД)
Обект на поръчката e доставката на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Обекта на обществената поръчка е разделен в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък„ и Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фаркол АД
2022-05-16   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ–Айтос” ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД)
Обект на поръчката e доставката на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД Перфект Медика ООД
2022-05-13   „Доставка на лекарствени и помощни фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ– Айтос” ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД)
Обект на поръчката e доставката на лекарствени и помощни фармацевтични продукти за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фаркол АД