Доставчик: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД

2023-05-26   „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, чрез доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична техника в... (Университет за национално и световно стопанство)
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, чрез доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична техника в УНСС, СК „Бонсист“ и УОБ - с. Равда. Климатичните системи да бъдат с мощност: 1 Инверторен стенен климатик ≥ 9 000 BTU 2. Инверторен стенен климатик ≥ 12 000 BTU 3. Инверторен стенен климатик ≥ 18 000 BTU 4. Инверторен стенен климатик ≥ 24 000 BTU 5. Конвенционален стенен климатик ≥ 36 000 BTU 6. Инверторен колонен климатик ≥ 34 000 BTU 7. Колонен инверторен климатик ≥ 40 000 BTU 8. Колонен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД
2023-03-29   „Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС “ (Университет за национално и световно стопанство)
„Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС “, включваща следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 Периодична изработка, доставка и монтаж на офис мебели Обособена позиция № 2 Изработка, доставка и монтаж на учебни маси, столове и катедри Обособена позиция № 3 Изработка, доставка и монтаж на градинско обзавеждане Обособена позиция № 4 Доставка на офис и посетителски столове и мека мебел Обособена позиция № 5 Доставка на външни маси и столове за стол в УОБ с. Равда (не е предмет на настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД Над дизайн ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-03-22   "Доставка и монтаж на специализирани витрини за Регионален исторически музей – Пловдив, и за Регионален етнографски... (Община Пловдив)
Пълно наименование на поръчката (т. II.1.1.): "Доставка и монтаж на специализирани витрини за Регионален исторически музей – Пловдив, и за Регионален етнографски музей – Пловдив, за нуждите на проект № BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Предметът на поръчката включва: Проектиране, визуализация, изработване, доставка и монтаж на 10 бр. витрини за експозиция „Съединение на България“ в Регионален исторически музей – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД
2023-01-25   „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, чрез доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична техника в... (Университет за национално и световно стопанство)
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, чрез доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична техника в УНСС, СК „Бонсист“ и УОБ - с. Равда. Климатичните системи да бъдат с мощност: 1 Инверторен стенен климатик ≥ 9 000 BTU 2. Инверторен стенен климатик ≥ 12 000 BTU 3. Инверторен стенен климатик ≥ 18 000 BTU 4. Инверторен стенен климатик ≥ 24 000 BTU 5. Конвенционален стенен климатик ≥ 36 000 BTU 6. Инверторен колонен климатик ≥ 34 000 BTU 7. Колонен инверторен климатик ≥ 40 000 BTU 8. Колонен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД
2022-07-15   „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски... (Тракийски университет)
Израб., дост. и монтаж на обз-не – меб-ка за нужд. на стр.звена при ТрУ гр.Ст.З., по об. п-ции“. В обхвата на наст. Общ. поръчка се обособяват п-ции, както следва: Оп№1„Израб., дост. и монтаж на обз-не – меб-ка за нужд. на Б-тека при ТрУ“; Оп№ 2„Израб., дост. и монтаж на обз-не – меб-ка за нужд. на Р-т и ФТТ при ТрУ“; Оп.№ 3„Израб., дост. и монтаж на обз-не – меб-ка за нужд. на АФ при ТрУ“; Оп№4„Израб., дост. и монтаж на обз-не - столове за нужд. на ВМФ при ТрУ“; Оп№5„Израб., дост. и монтаж на обз-не– … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД ГАМЕО ЕООД КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Офис Експрес Сървис АД