Доставчик: МЕЛХРАН ЕООД

15 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът МЕЛХРАН ЕООД

2023-09-18   „Доставка чрез закупуване на фуражи и фуражни смески за нуждите на ТП ДЛС Мазалат за срок от 12 месеца, по обособени позиции“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ")
„Доставка чрез закупуване на фуражи и фуражни смески за нуждите на ТП ДЛС Мазалат за срок от 12 месеца, по обособени позиции“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на 72 тона гранулиран фураж за животни и птици за срок от 12 месеца“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на 30 тона груб и сочен фураж за животни и птици за срок от 12 месеца“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕЛХРАН ЕООД
2023-06-05   „Доставка чрез закупуване на зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове за нуждите на ТП ДЛС... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА")
Доставката включва следния фураж: 1. Концентриран фураж – царевица,ечемик, гранула(елени) и шрот(слънчогледов). Фуражът следва да се достави и разтовари до Възложителя, а реколтата да е от 2023г. Участниците следва да се съобразят с Техническата спецификация приложена към документацията – Приложение №1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕЛХРАН ЕООД
2023-05-23   Доставка чрез закупуване на зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове за нуждите на ТП ДЛС "Борово" (Териториално Поделение "Държавно ловно стопанство Борово")
Обществената поръчка включва : „Доставка чрез закупуване на зърнени култури и плодове за нуждите на ТП ДЛС „Борово” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка чрез закупуване на 78 тона царевица, 20 тона пшеница, и 2 тона ечемик; Обособена позиция №2: „Доставка чрез закупуване на 30 тона фуражни ябълки“ Доставката включва следния фураж: 1. Концентриран фураж – царевица, пшеница, ечемик; 2. Сочен фураж – ябълки; Фуражът следва да се достави и разтовари до Възложителя, а реколтата да е от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНИКО ТРЕЙД ЕООД МЕЛХРАН ЕООД
2023-04-12   Доставка на груб, тревен и зърнен фураж за служебните коне към отдел Специализирани полицейски сили (ОСПС) при... (Столична дирекция на вътрешните работи)
Кратко описание / документация Обществената поръчка включва периодични доставки при необходимост, след писмена заявка от представители на възложителя на груб, тревен и зърнен фураж за служебните коне към ОСПС - СДВР. Поръчката е разделена на три обособени позиции: Обособена позиция 1 - Балирана пшеничена слама; Обособена позиция 2 - Балирано ливадно сено; Обособена позиция 3 - Овес. Срокът за изпълнение на всяка доставка е до 30 дни, след постъпване на заявката у Изпълнителя. Заявката за периодична … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алфа Пи Форест ООД ГАРАНТ БУРГАС ЕООД МЕЛХРАН ЕООД
2023-02-28   "Периодична доставка на допълващи фуражи" за нуждите на Земеделски институт - Шумен (ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ШУМЕН)
“Периодична доставка на допълващи фуражи” за нуждите на Земеделски институт – Шумен подробно описани по видове и количества необходими за осигуряване на безпрепятствено протичане на технологичните процеси в сектор Животновъдство с три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - слънчогледов шрот - 120 тона, соев шрот - 130 тона и стартерна смеска за агнета - гранули - 8,4 тона; Обособена позиция 2 - сол каменна - 9 тона, сол насипна - 2 тона и креда - 18 тона; Обособена позиция 3 - Монокалциев … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕЛХРАН ЕООД
2023-02-28   Доставка чрез закупуване на фуражи и фуражни смески за нуждите на ТП ДЛС Мазалат за срок от 12 месеца, по обособени позиции (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ")
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на 150 тона гранулиран фураж за животни и птици за срок от 12 месеца“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на 60 тона концентриран фураж за животни и птици за срок от 12 месеца“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Доставка на 30 тона груб и сочен фураж за животни и птици за срок от 12 месеца“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕЛХРАН ЕООД
2023-02-27   Периодична доставка на фураж за нуждите на Тракийски университет Стара Загора (Тракийски университет)
Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Периодична доставка на фураж за нуждите на Тракийски университет Стара Загора“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Периодична доставка на фуражи за АФ, АТК, ВМФ и МФ при Тракийски университет Стара Загора“ Обособена позиция № 2: „Периодична доставка на сено за ВМФ при Тракийски университет Стара Загора“ Обособена позиция № 3: „Периодична доставка на люцерна за ВМФ при Тракийски университет Стара Загора“ Обособена позиция № 4: „Периодична доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕЛХРАН ЕООД
2023-01-18   „Доставка на фуражни суровини за нуждите на Земеделски институт /ЗИ/ Стара Загора, по девет обособени позиции” (Земеделски институт - Стара Загора)
„Доставка на фуражни суровини за нуждите на Земеделски институт /ЗИ/ Стара Загора, по девет обособени позиции”,както следва: - Обособена позиция № 1 – Доставка на слънчогледов шрот - Обособена позиция № 2 – Доставка на соев шрот - Обособена позиция № 3 – Доставка на пшенични трици - Обособена позиция № 4 – Доставка на пшеница зърно - Обособена позиция № 5 – Доставка на царевица зърно - Обособена позиция № 6- Доставка на люцерново сено - Обособена позиция № 7- Доставка на люцернова гранула - Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛОСТ СИТИ 2000 ЕКСПОРТ ЕООД МЕЛХРАН ЕООД
2022-04-06   „Доставка на концентриран фураж – ечемик, овес, пшеница, царевица, слънчоглед” (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши:Доставка на концентриран фураж – ечемик, овес, пшеница, царевица, слънчоглед, съгласно Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕЛХРАН ЕООД
2022-01-25   „Доставка на хранителни продукти за изхранване на животните в Зоопарк-Варна по обособени позиции“ (Община Варна)
Предмет на откритата процедура е избор на изпълнители на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за изхранване на животните в Зоопарк-Варна по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на концентриран фураж – ечемик, овес, пшеница, царевица, слънчоглед” Обособена позиция № 2: „Доставка на смески за малки животни и допълващ фураж за преживни животни“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕЛХРАН ЕООД
2021-12-01   „Доставка чрез закупуване на царевица за нуждите на ТП ДЛС „Широка поляна“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА")
Доставката включва следния фураж: 1. Концентриран фураж – царевица. Фуражът следва да се достави и разтовари до Възложителя, а реколтата да е от 2021г. Участниците следва да се съобразят с Техническата спецификация приложена към документацията – Приложение №1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕЛХРАН ЕООД
2021-07-07   Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора... (Тракийски университет)
Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на структурните звена при Тракийски университет, гр. Стара Загора по обособени позиции. Поръчката е обособена в позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Периодична доставка на концентрирани фуражи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет, гр. Стара Загора; Обособена позиция № 2: Периодична доставка на храни за кучета и котки за нуждите на структурните звена при Тракийски университет, гр. Стара Загора. Възложителят подробно е описал … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕЛХРАН ЕООД
2021-04-20   Доставка на гранулирана храна за възрастни и малки (до 4-м. възраст) кучета, настанени в обектите на ОП... (Столична община)
Доставка на гранулирана храна за възрастни и малки (до 4-м. възраст) кучета, настанени в обектите на ОП „Екоравновесие“, по 2 обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Доставка на гранулирана храна за възрастни кучета“, — обособена позиция № 2 „Доставка на гранулирана храна за малки (до 4-м. възраст) кучета“, Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕЛХРАН ЕООД