Доставчик: РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД

2023-03-09   Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 4... (Община Несебър)
Упражняване на строителен надзор в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите в Република България. Изпълнението на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Актив-Р ЕООД Ди Ви Консулт БГ ООД ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД
2022-10-03   Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 7... (Община Несебър)
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 7 обособени позиции. в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "В КОНСУЛТ БУРГАС" "В Консулт проект" ЕООД ВАССТРОЙ - КОНСУЛТ ООД ДЕДАЛ ЕООД ДЕМА ЕООД РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД
2022-08-29   Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 6... (Община Несебър)
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 6 обособени позиции в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "В Консулт проект" ЕООД ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД СТРОИТЕЛ БГ ЕООД Т 7 консулт ЕООД