Доставчик: СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД

2023-03-22   „Определяне на изпълнител за строителство на 2 /два/ обекта - Лот 31а и Лот 31б на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020... (Агенция "Пътна инфраструктура")
...прод. от II.1.1. Обособена позиция 1: Лот 31а „Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290, с обща дължина 11,890 км, област В. Търново“ ; Обособена позиция 2: Лот 31б „Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 15,101 км, област Сливен“ Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нивел строй ЕООД Пътни строежи - Велико Търново ЕАД ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД СТРОИТЕЛСТВО ЛОТ 31
2022-10-24   „Зимно поддържане на уличната пътна мрежа, тротоарни настилки, тротоарни площи, пешеходни зони на територията на... (Община Ямбол)
Поръчката включва следните дейности: 1. Работи по зимно поддържане на пътни настилки - Почистване на пътното платно от сняг и лед - Обработване на пътното платно против заледяване чрез разпръскване на смес от пясък и сол - Оперативно дежурство на договорираната техника в режим на постоянна готовност 2. Работи по зимно поддържане на тротоарни настилки, тротоарни площи и пешеходни зони - Почистване от сняг и лед , механизирано или ръчно, на автобусни спирки, тротоарни настилки, тротоарни площи, пешеходни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД