2023-03-22   „Определяне на изпълнител за строителство на 2 /два/ обекта - Лот 31а и Лот 31б на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020... (Агенция "Пътна инфраструктура")
...прод. от II.1.1. Обособена позиция 1: Лот 31а „Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290, с обща дължина 11,890 км, област В. Търново“ ; Обособена позиция 2: Лот 31б „Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 15,101 км, област Сливен“ Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нивел строй ЕООД Пътни строежи - Велико Търново ЕАД ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД СТРОИТЕЛСТВО ЛОТ 31
2023-02-10   „Поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища ... продълж. в поле II.1.4) (Агенция "Пътна инфраструктура")
продълж. от поле II.1.1)на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по обособени позиции: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ГАБРОВО; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РАЗГРАД; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ РУСЕ; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - ОПУ СИЛИСТРА“ Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по обособени позиции: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВЕЛИКО … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Пътни строежи - Велико Търново ЕАД
2022-11-30   „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на съоръжения с необходимост от... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) за съоръжения с необходимост от неотложни ремонтни дейности на седем обособени позиции. Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за всяка една от обособените позиции и да се сключат договори с тях за изготвяне на технически проекти и извършване на строително – монтажните работи, във връзка със строителството на 12 (дванадесет) съоръжения, с оглед изготвянето … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Пътни строежи - Велико Търново ЕАД
2012-09-29   „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово”... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Обект: Път III-5004 “Обход на град Габрово” се намира в посока югозапад – юг от град Габрово. Началото на обекта км 0+000 е триклонно пътно кръстовище на РП I – 5, при км 142+599, преди град Габрово. Трасето на обекта се отделя в дясно от РП I – 5 „Велико Търново – Габрово”. При края на обекта км 20+ 124.50 източно от Вец “Малуша” се отделя в дясно Етапна връзка с дължина 3,130 км, която свързва „Обхода на гр.Габрово” с Шипченския проход /РП I-5/. Обектът се намира на територията на област Габрово. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД „Пътинженерингстрой — Т“ ЕАД „Пътни строежи — Велико Търново“ АД „Пътни строежи — Велико Търново“ ЕАД „Хидрострой“ АД ДЗЗД Консорцуим ПСВТ, ЕИК 176466756 КОНСОРЦИУМ ПСВТ ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т ЕАД ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ — Т ЕАД Пътни строежи - Велико Търново ЕАД Пътни строежи — Велико Търново АД Хидрострой АД