Поръчки: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК"

2 активни обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки от ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК"

2023-11-14   Deadline 2023-12-18   „Изпълнение на дейности по поддържане на площи по протежение на шосеен път за движение на противопожарна техника /... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
В предмета на поръчка се включва поддържане на площи по протежение на шосеен път за движение на противопожарна техника/ бариерна преграда/ от град Крън до местност „Бузлуджа " в горски територии държавна собственост. Поддържането на тези площи ще бъде с обща дължина 5050 л.м. и ширина, както следва: – от едната страна - до 3 м – при едностранно почистване, - или от двете страни на пътя – до 2 м при двустранно почистване ,в зависимост от тяхното разположение . В почистването на тези площи ще бъдат … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Deadline 2023-12-04   „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител за доставка строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за срок 12 месеца за нуждите на ТП ДГС „Казанлък Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка на стоки осъществявани чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да извършва периодична доставка на стоки, описани в Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-18   „Изпълнение на дейности по поддържане на площи по протежение на шосеен път за движение на противопожарна техника /... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Поддържането на площите по протежение на шосейния път ще бъде с обща дължина 5050 л.м. и ширина, както следва: – от едната страна - до 3 м – при едностранно почистване, - или от двете страни на пътя – до 2 м при двустранно почистване ,в зависимост от тяхното разположение . В почистването на тези площи ще бъдат включени следните операции : - Окосяване/премахване/ на висока тревна растителност, където е необходимо в предвидените подотдели. - Изсичане на храстова и дървесна растителност, където е необходимо … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-22   Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по об. позиции: 1 Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции: 1 Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили. 2 Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за селскостопански машини (трактори и други - земеделска и горска техника). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД
2023-05-16   „Техническо обслужване на МПС включващо: Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС и доставка на резервни части и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
„Техническо обслужване на МПС включващо: Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС и доставка на резервни части и аксесоари по заявка на Възложителя (без смазочни материали и автоконсумативи), за срок от 12 месеца.“ Към момента на обявяване на настоящата процедура Възложителят стопанисва следните 22 броя МПС-та: ГРЕЙТ УОЛЛ ХОВЕР ВАЗ 2121 Тойота Аурис ВАЗ 21214 ВАЗ 21213 ВАЗ 21214 ВАЗ 21214 ФОЛКСВАГЕН КАРАВЕЛ ВАЗ 21213 ГРЕЙТ УОЛЛ СТИЙД 5 SSANGYONG Нисан Терано ІІ Нисан Терано ІІ Нисан Терано ІІ Нисан … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИАНА АВТО ООД
2023-05-09   „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника : компютри, преносими компютри, принтери, скенери, копирни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника : компютри, преносими компютри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 12 месеца“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кидабайт ЕООД
2023-05-02   Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група. Обектите в които ще бъде доставяна електрическата енергия са пет: Административна сграда на ТП ДГС Казанлък, находяща се в град Казанлък, област Стара Загора, на бул. Освобождение №19, Административна сграда в гр.Шипка, Разсадник с. Бузовград, Разсадник с. Горно Изворово и Бунгала Купаци -Бузлуджа Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-04-04   Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи и направа на нови минерализовани ивици и лесокултурни прегради... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи и направа на нови минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък за срок от 12 месеца, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - „Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи и направа на нови минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък за срок от 12 месеца в ГСУ Енина, ГСУ Шипка и ГСУ Тунджа – местност „Каракос“, с прогнозна стойност 9586.50 (девет хиляди … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БРИГАДА ЕООД
2022-11-04   „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Избор на фирма за доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12м. Преглед на обществените поръчки »
2022-10-06   Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
•Цялостна диагностика на МПС; •Извършване на услуги по техническо обслужване на автомобилите, което включва: основен и текущ ремонт на автомобилите стопанисвани от ТП ДГС Казанлък сервизно обслужване на автомобилите в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка МПС, профилактика, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности; •Техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната кутия, ръчна спирачка, карданно предаване; •Техническо обслужване … Преглед на обществените поръчки »
2022-08-25   Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материални и свързани с тях изделия, помощни строителни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материални и свързани с тях изделия, помощни строителни материали. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БОШНАКОВ ЕООД
2022-07-21   Изпълнение на услуги по техническо обслужване и профилактика на автомобилите стопанисвани от ТП ДГС Казанлък (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Към момента на обявяване Възложитела стопанисва общо 22 броя автомобили Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: Цялостна диагностика на МПС; Извършване на услуги по техническо обслужване на автомобилите, което включва: основен и текущ ремонт на автомобилите стопанисвани от ТП ДГС Казанлък сервизно обслужване на автомобилите в пълен обем и периодичност. Техническо обслужване и ремонт на двигателя,съединителя,скоростната кутия, ръчна спирачка,карданно предаване; Техническо … Преглед на обществените поръчки »
2022-05-05   „Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите, както и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Избраният изпълнител трябва да извършва следните дейности: • Цялостна диагностика на МПС; • Извършване на услуги по техническо обслужване на автомобилите, което включва: основен и текущ ремонт на автомобилите стопанисвани от ТП ДГС Казанлък сервизно обслужване на автомобилите в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка МПС, профилактика, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности; • Техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната … Преглед на обществените поръчки »
2022-05-05   Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за услугата "Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГК Казанлък, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 "Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък - ГСУ Енина, ГСУ Шипка и ГСУ Тунджа - местност "Каракос" Обособена позиция 2 "Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БРИГАДА ЕООД РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ЕООД
2022-04-06   „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Изпълнителят ще има задължение да поддържа в работно състояние компютърната техника и периферни устройства на Възложителя за времето на действие на договора, като извършва: Първоначален преглед на подлежащата на абонамент техника; Периодични технически профилактични прегледи- ежемесечно; Отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми възникнали във връзка с експлоатацията на техниката; При заявяване от страна на Възложителя изпълнителят извършва ремонти на преносими компютри, презентационно оборудване, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кидабайт ЕООД
2022-04-06   „Доставка, монтаж и баланс на гуми (за всякакъв терен) и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Участниците трябва да осигурят минимум един сервизен пункт на територията на община Казанлък , в който ще бъде извършван монтаж, баланс на доставяните гуми и джанти, както и ремонт на стари гуми. Услугата по настоящата поръчка, включва: Монтаж, баланс, демонтаж, изправяне на джанти на нови неупотребявани гуми, като изпълнението на тази услуга е за сметка на изпълнителя. Монтаж, демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти, почистване на ръжда, вулканизация и други сходни услуги на употребявани … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД
2021-11-16   Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС Казанлък за срок от 12 /дванадесет/ месеца Преглед на обществените поръчки »
2021-09-14   „Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите, както и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
•Цялостна диагностика на МПС; •Извършване на услуги по техническо обслужване на автомобилите, което включва: основен и текущ ремонт на автомобилите стопанисвани от ТП ДГС Казанлък сервизно обслужване на автомобилите в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка МПС, профилактика, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности; •Техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната кутия, ръчна спирачка, карданно предаване; •Техническо обслужване … Преглед на обществените поръчки »