Доставчик: Марком ЕООД

12 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Марком ЕООД

2023-07-31   Доставка на резервни части за моторните превозни средства на Столична дирекция на вътрешните работи (Столична дирекция на вътрешните работи)
Обществената поръчка включва доставка на резервни части, необходими за поддръжката и ремонта на следните марки леки автомобили, собственост на Столична дирекция на вътрешните работи: Опел, Фолксваген, Ауди, Мерцедес, Шкода, Хюндай, БМВ, Волво, Шевролет, Нисан, Алфа Ромео, Тойота, КИА, Ленд Ровър, Грейт Уолл Ховър,Грейт Уолл Волекс, Мазда,Фиат, Форд, Сузуки, Ситроен, Пежо, Рено, Мицубиши, ВАЗ, Лада. Възложителят ще поръчва резервни части за автомобили по вид и в количество съобразно конкретна своя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Марком ЕООД
2023-07-19   „Доставка на консумативи/ принадлежности и сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на консумативи/ принадлежности и сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив по самостоятелно обособени позиции” А. Сервизното обслужване и текущите ремонти по обособена позиция с № 5 обхваща цялостното поддържане на МПС в изправност. Б. Доставените консумативи и принадлежности за автопарка на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД по обособени позиции 1, 2, 3, 4, подробно описани в техническата спецификация на поръчката Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Марком ЕООД
2023-03-17   Доставка на рез. части, възли, детайли и консумативи, техн. обслужване, диагностика и ремонт на леки и тов.... (Национална електрическа компания ЕАД)
Предмет на общ. поръчка е: „Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи, техническо обслужване, диагностика и ремонт на леки и товарни автомобили, автобуси, специализирана техника и строителна механизация, собственост на НЕК ЕАД“ в 4 обособени позиции, както следва: ОП 1-Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи, техническо обслужване, диагностика и ремонт на леки и товарни автомобили и автобуси до 3,5 тона, собств. на НЕК ЕАД ОП 2-Доставка на резервни части, възли, детайли и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Марком ЕООД
2023-03-02   Доставка чрез закупуване на рез. части, консум. и гуми за селскостоп. машини, за превозни сред. както и за машини за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН")
Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца за нуждите на ТП „ДЛС-Извора” по обособени позиции Обособена позиция №1 „Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в.т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.)” за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Марком ЕООД НИК-СТИЛ ООД Примекс ЕООД
2023-01-11   „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна... (Община Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“ по три обособени позиции: ОП 1: „Бензинови лекотоварни МПС “ ОП 2: „Дизелови лекотоварни МПС“ ОП 3: „Тежкотоварни МПС“ Резервните части и услугите по ремонт на МПС са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя и в образците на Ценово предложение за съответната позиция. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Марком ЕООД
2022-08-25   „Доставка на резервни части и извънгаранционно обслужване на моторните превозни средства, собственост на централно... (Напоителни системи ЕАД)
Във връзка с необходимостта от поддръжка и безопасна експлоатация на моторните превозни средства, собственост на централно управление и клоновете на „Напоителни системи” ЕАД, се стартира настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуга по извънгаранционно обслужване и доставка на резервни части за моторните превозни средства на дружеството. В Техническата спецификация (Приложение №1) към настоящата документация, се съдържа подробна информация за техническите изисквания за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Марком ЕООД
2021-11-22   „Открита процедура” за „Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми (с включени демонтаж, монтаж, баланс,... (ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЛОВДИВ)
„Открита процедура” за определяне на изпълнители по договори за „Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП-Пловдив (с включени демонтаж, монтаж, баланс, съхранение и унищожаване на негодните гуми за сметка на изпълнителя)”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Марком ЕООД
2020-11-03   „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна... (Община Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“ по 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Бензинови лекотоварни МПС“ (ОП 1) Обособена позиция № 2: „Дизелови лекотоварни МПС“ (ОП 2) Обособена позиция № 3: „Тежкотоварни МПС“ (ОП 3) Резервните части и услугите по ремонт и диагностика на МПС, предмет на поръчката, са подробно описани в техническата спецификация на възложителя и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ауто Франс“ ООД „Марком“ ЕООД Марком ЕООД
2019-07-12   Доставка на резервни части за мотоциклети, леки автомобили, микробуси, лекотоварни автомобили и автобуси и... (Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи)
Доставка на резервни части за мотоциклети, леки автомобили, микробуси, лекотоварни автомобили и автобуси и консумативи за автомобили — маслени, въздушни, горивни филтри и филтри за купето на автомобила, свещи запалителни, вентилаторни ремъци, пера за чистачки и крушки по позиции, в зависимост от марката на моторните превозни средства. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Карина Ф“ ООД „Марком“ ЕООД Карина Ф ООД Марком ЕООД
2018-09-20   „Сервизно обслужване и ремонт на автомобилите в „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“ („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД чрез изпълнителен директор)
„Сервизно обслужване и ремонт на автомобилите в „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, съгласно документацията за участие. Сервизното обслужавне и текущите ремонти обхваща цялостното поддържане на МПС в изправност, както и основни и текущи ремонти по всички системи и части на МПС, с изключение на автотенекиджийски услуги. Доставката на резервни части е извън предмета на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Марком ЕООД
2018-01-25   „Доставка на консумативи/принадлежности и сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД,... (УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, чрез Изпълнителния директор)
„Доставка на консумативи/ принадлежности и сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив по 11 броя самостоятелно обособени позиции“, съгласно Приложение № 7 от документацията за участие. А. Сервизното обслужване и текущите ремонти по обособени позиции с № 11 обхваща цялостното поддържане на МПС в изправност както и основни и текущи ремонти по всички системи и части на МПС, с изключение на автотенекеджийски услуги; Б. Доставените консумативи и принадлежности за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Марком ЕООД
Свързани търсения 🔍