2023-03-02   Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: Път II-63 „Перник – Брезник – Трън -... (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПЕРНИК)
Предмет на настоящата обществена поръчка е Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: „Път II-63 „Перник – Брезник – Трън - Стрезимировци“ от км 0+000 до км 65+778“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за изработване на Технически проект за извършване на основен ремонт на пътните участъци, част от републиканската пътна мрежа, с цел привеждането им в нормативно – експлоатационна пригодност. Целта на Техническия проект е: Изработеното … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД
2022-11-22   Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: Път III-801 от км 25+150 до км 65+200 (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК)
Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатац.качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя. Предмет на поръчката: Изработване на технич.проект за извършване на осн.ремонт на обект: Път III-801 от км 25+150 до км 65+200. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за изработване на Технич.проект за извършване на осн.ремонт на пътните участъци, част от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД
2022-09-23   Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация) на пътни обекти по 4 (четири) обособени позиции.... (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА)
От раздел II.1.1:.... ОП № 1: Път III- 609 (Казанлък – о.п. Сливен) – Радунци – Кръстец – Плачковци – Трявна – Царева ливада – Дряново – Гостилица – Буря –(III-406),участък от км 0+000 до км 23+500, с обща дължина 23,500 км; ОП № 2: Път III-609 (Казанлък – о.п. Сливен) – Радунци – Кръстец – Плачковци – Трявна – Царева ливада – Дряново – Гостилица – Буря –(III-406),участък от км 23+500 до км 27+100 , с обща дължина 3,600км ОП № 3: Път III-536 “О.п.Ямбол – Роза - Меден кладенец – Скалица- Маца – (ТЕЦ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "ПЪТЕКСПЕРТ СТАРА ЗАГОРА" Инжконсултпроект ООД ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ИНФРАКОНСТРУКТ ООД ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД Пътпроект ЕООД Трафик Холдинг ЕООД
2020-12-03   Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Цел на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за всяка една обособена позиция и да бъде сключен договор с него, като се възложи изготвянето на актуален, пълен и съгласуван технически проект, както и изграждането на трасето на АМ „Русе—Велико Търново“ в участъците Русе—Бяла от км 0+400 до км 40+640 и Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга 1999 г. Работите са показани до степента, до която са разработени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД Автомагистрали Хемус АД АМ РУСЕ ТЪРНОВО ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД АД ГРОМА ХОЛД ЕООД ДЗЗД ХЕМУС-16320 ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД Инфра експерт АД Пътинженерингстрой-Т ЕАД ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД ТРАНСКОНСУЛТ-22 ЕООД