Доставчик: ХЕР 1 ЕООД

14 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ХЕР 1 ЕООД

2023-09-18   „Доставка на резервни части, материали и консумативи за ремонт и поддръжка на превозни средства за нуждите на... (Градски транспорт Добрич ЕООД)
Предметът на обществената поръчка включва следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на резервни части, материали и консумативи за ремонт и поддръжка на автобус марка „СИТАРО 0530“; Обособена позиция №2 „Доставка на резервни части, материали и консумативи за ремонт и поддръжка на автобус марка „NEOPLAN“ Обособена позиция №3 „Доставка на резервни части, материали и консумативи за ремонт и поддръжка на автобус марка „MERCEDES SPRINTER 519 KA 4x2 4325“ Обособена позиция №4 „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ХЕР 1 ЕООД
2023-07-03   Сервизно обслужване на автобуси, рамково споразумение (Военновъздушни сили)
Обществената поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на автобуси, рамково споразумение“ е разделeнa на 3 (три) обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: „Сервизно обслужване на автобуси в район София“; 2. Обособена позиция №2: „Сервизно обслужване на автобуси в район Пловдив“; 3. Обособена позиция №3: „Сервизно обслужване на автобуси в район Плевен“. Изпълнението на поръчката включва дейности по сервизно обслужване на автобуси, съгласно „Технически изисквания за сервизно обслужване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ем Ойл ЕООД ХЕР 1 ЕООД
2023-05-12   „Доставкa на резервни части за електрически системи за автобуси и тролейбуси за нуждите на „Бургасбус” ЕООД” (Бургасбус ЕООД)
Доставкa на резервни части за електрически системи за автобуси SOLARIS URBINO 12/URBINO 18 и тролейбуси T 12. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ХЕР 1 ЕООД
2023-03-10   „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) НА АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА НА ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е извършване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”. Пълно описание на потребностите по вид и специфичните изисквания свързани с предмета на обособените позиции се съдържат в приложената Техническа спецификация – Приложение № 1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД Тара-Кар ООД ТРЕЙДКАР БГ ЕООД ХЕР 1 ЕООД
2023-02-24   "Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53" (Столичен електротранспорт ЕАД)
Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Авто Трак 2014 ЕООД ХЕР 1 ЕООД
2023-01-23   ,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВТОБУСИ „МЕРЦЕДЕС“, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна” (ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД гр. Варна)
Обхватът на настоящата обществена поръчка включва ,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВТОБУСИ „МЕРЦЕДЕС“, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна”, подробно посочени в Техническата спецификаци, която е част от документацията. Поръчката ще се осъществява чрез покупка, по предварително направена писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за период от 18 (осемнадесет) месеца. Резервните части са необходими за поддържане техническото състояние на съответните транспортни средства, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ХЕР 1 ЕООД
2022-11-16   „Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на резервни части, консумативи и материали на товарни и... (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
Обществната поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, доставка, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на наличния автомобилен парк от товарни и специални и техника автомобили на ЕСО ЕАД по 6 бр. обособени позиции. Разпределението и описанието на товарните и специални автомобили и техника е посочено в документацията на обществената поръчка. За срока на договора – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЖЕСИКА ЕООД МОНЦА 2015 ЕООД НАР ООД ХЕР 1 ЕООД
2021-10-29   Доставка на резервни части за тролейбуси (Столичен електротранспорт ЕАД)
Поръчката се отнася за доставка на резервни части за тролейбуси тип: “Шкода Соларис 26Tr/27Tr” и “Икарус 280.92” експлоатирани от “Столичен електротранспорт” ЕАД. Всички резервни части за тролейбуси тип “Шкода Соларис 26Tr / 27Tr”, и тип "Икарус-280.92" за които се отнася обществената поръчка, трябва да отговарят на предписаните от фирмата производител на тролейбусите с характеристики по: вид; тип; параметри; клас на точност и други технически изисквания. Допуска се доставяне на аналози на резервните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Адимекс 2000 ООД Айпартс ЕООД Панавтотрейд АД Пламен Терзиев Инженеринг ООД СДТ Югоизточна Европа ЕООД СИМЕКС - ТРАНС ЕООД ТЕС-9 ООД ХЕР 1 ЕООД
2021-10-08   „ ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДВИГАТЕЛИ ЗА АВТОБУСИ И ТРОЛЕЙБУСИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД" (Бургасбус ЕООД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДВИГАТЕЛИ ЗА АВТОБУСИ И ТРОЛЕЙБУСИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД„ и включва дейности по доставка на резервни части за двигатели за автобуси и тролейбуси, отговарящи на изискванията на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ХЕР 1 ЕООД
2021-05-25   Доставка на резервни части и консумативи за ремонт на автобуси „Карсан Джест“ и „Карсан Атак“ за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД („Бургасбус“ ЕООД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на резервни части и консумативи за ремонт на автобуси „Карсан Джест“ и „Карсан Атак“ за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД и включва дейности по доставка на резервни части и консумативи за ремонт на автобуси, отговарящи на изискванията на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ХЕР 1 ЕООД
2021-05-19   Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси TEDOM за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД („Бургасбус“ ЕООД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси TEDOM за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД и включва дейности по доставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси, отговарящи на изискванията на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ХЕР 1 ЕООД
2021-03-29   Доставкa на резервни части за допълнително оборудване за автобуси и тролейбуси за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД („Бургасбус“ ЕООД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставкa на резервни части за допълнително оборудване за автобуси и тролейбуси за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД и включва дейности по доставка на допълнително оборудване за автобуси и тролейбуси, отговарящи на изискванията на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Кати Прес“ ООД ХЕР 1 ЕООД
2020-06-05   Доставка на резервни части и материали за ремонт на тролейбуси „Шкода — Соларис“ — 26 Tr за нуждите на „Бургасбус“... („Бургасбус“ ЕООД)
Доставка на резервни части и материали за ремонт на тролейбуси „Шкода — Соларис“ — 26 Tr по 11 обособени позиции, както следва: позиция № 1 — доставка на токоснемащи части за тролейбуси; позиция № 2 — доставка на рез. части за преден и заден мост — пневморесьори и амортисьори, спирачни системи и накладки; позиция № 3 — доставка на резервни части за преден, заден мост; позиция № 4 — доставка на рез. части за кош — осветителни тела, спирачна и пневматична система, бутони, клаксони; позиция № 5 — доставка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автостъкла Тодоров 1 ЕООД Кати Прес ООД ХЕР 1 ЕООД
2020-05-29   Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси на „Бургасбус“ ЕООД по 4 обособени позиции („Бургасбус“ ЕООД)
ДОставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси на „Бургасбус“ ЕООД по 4 обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Доставка на резервни части и материали за автобуси Tedom“, — обособена позиция № 2 „Доставка на резервни части и материали за автобуси „Бова“, — обособена позиция № 3 „Доставка на резервни части и материали за автобуси Mercedes“, — обособена позиция № 4 „Доставка на резервни части и материали за автобуси „Сетра“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Роботекс“ ЕООД ХЕР 1 ЕООД