2023-05-15   Сервизно обслужване и ремонт на автомобилния парк на Общинско предприятие (ОП) ,,Екоравновесие" (Столична община)
Сервизно обслужване и ремонт на автомобилния парк на Общинско предприятие (ОП) ,,Екоравновесие", включваща: 1. Сервизно обслужване на МПС 2. Текущи и аварийни ремонти 3. Технически прегледи Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД
2023-04-06   "Техническо обслужване и извънгаранционен ремонт на служебните автомобили на Столичен инспекторат към Столична община" (Столична община)
Извънгаранционна поддръжка, техническо обслужване и ремонт на 26 служебни автомобилa, стопанисвани от Столичен инспекторат към Столична община. Предметът на поръчката включва техническо обслужване на МПС след изминаване на определен пробег километри, определен от фирмените стандарти на производителя, текущи и аварийни ремонти, извършване на технически прегледи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД
2023-03-10   „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) НА АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА НА ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е извършване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”. Пълно описание на потребностите по вид и специфичните изисквания свързани с предмета на обособените позиции се съдържат в приложената Техническа спецификация – Приложение № 1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД Тара-Кар ООД ТРЕЙДКАР БГ ЕООД ХЕР 1 ЕООД
2023-01-26   Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - БЛАГОЕВГРАД)
Предметът на поръчката обхваща осигуряване на извънгранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП - Благоевград и на ДСП на територията на област Благоевград, включващо: извършване на извънгранционно пълно сервизно и техническо обслужване, извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, вътрешно и външно измиване, извършване на годишен технически преглед на съответните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД
2022-12-15   Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЯ-ГРАД)
Предметът на поръчката обхваща осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП-София-град и на ДСП на територията на област София-град , включващо: извършване на пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, и извършване на задължителен годишен технически преглед на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД
2022-11-29   Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП,предоставени за... (Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Хасково)
Предметът на поръчката обхваща осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенцията за социално подпомагане, предоставени за ползване на Регионална дирекция за социално подпомагане- Хасково и на Дирекциите "Социално подпомагане" на територията на област Хасково. По-конкретно това включва: извършване на пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД
2022-06-14   ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ПЪЛНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА АСП, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПАЗАРДЖИК)
Предметът на поръчката обхваща осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенцията за социално подпомагане, предоставени за ползване на РДСП – Пазарджик и на ДСП на територияна на област Пазарджик, включващо: извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, и извършване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД
2021-06-29   „Извънгаранционна поддръжка на автомобилния парк и спомагателни услуги, свързани с поддръжката на автопарка“ (Агенция "Митници")
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Извънгаранционна поддръжка на автомобилния парк и спомагателни услуги, свързани с поддръжката на автопарка“ и е обособен в четири обособени позиции, както следва: — Обособена позиция № 1 с предмет: „Извънгаранционна поддръжка на автомобилния парк и спомагателни услуги, свързани с поддръжката на автопарка на ТД Дунавска – гр. Видин“ — Обособена позиция № 2 с предмет: „Извънгаранционна поддръжка на автомобилния парк и спомагателни услуги, свързани с поддръжката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД ЕКСЕЛ ЕООД
2018-09-28   Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република... (Министерство на образованието и науката)
Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнение на доставка с предмет „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република БЪЛГАРИЯ по 8 обособени позиции“. Процедурата е разделена на 8 обособени позиции, като по всяка от тях следва да се сключи рамково споразумение с 1 изпълнител, в което не са определени всички условия. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Автомотор Корпорация“ АД „Давит ЕК“ ЕООД „Джеми“ ООД „Индустриал Комерс Ко“ ЕАД „Исубус“ ООД „Метаинженеринг“ ЕООД „София Мотоцентър“ ЕООД „София Франс Ауто“ АД Автомотор корпорация АД Булавто АД Давит ЕК ЕООД Джеми ООД Дружество „ММ Сървис ДЕК“ Дружество ММ Сървис ДЕК Исубус ООД Метаинженеринг ЕООД Мото-Пфое ЕООД София Мотоцентър ЕООД София Франс Ауто АД
2018-08-15   „Сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили на ОП „Социален патронаж“ (Столична община)
Техническо обслужване на МПС — извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя. Текущи и аварийни ремонти на МПС — извършват се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост, както и в следствие на възникнали аварии. Технически прегледи на МПС — извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите. Доставка и монтаж на резервни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД
2018-08-02   Извънгаранционна поддръжка на автомобилния парк на митница Лом (Агенция „Митници“ — митница Лом)
Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Извънгаранционна поддръжка на автомобилния парк на митница Лом“ с две обособени позиции, както следва: — Обособена позиция № 1: „Извънгаранционна поддръжка на автомобилния парк на митница „Лом“ в гр. Лом“, — Обособена позиция № 2: „Извънгаранционна поддръжка на автомобилния парк на митница „Лом“ в гр. Видин“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД
2018-07-26   Техническо обслужване и/или ремонт на моторни превозни средства (МПС), включително доставка и монтаж на резервни... (Национална агенция за приходите)
Предметът на поръчката обхваща следните дейности (за всички обособени позиции): 1. Доставка и монтаж на нови резервни части, материали и консумативи; 2. Доставка и монтаж на алтернативни или рециклирани резервни части в случай на необходимост и при невъзможност за доставяне на нови такива. 3. Осигуряване на гаранционен срок за извършената работа и вложените резервни части, както следва: — 3 м. за извършената работа съгласно издадените фактури, — 6 м. за вложените резервни части, освен ако не е предвиден … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД Карио ООД
2016-01-08   "Следгаранционно обслужване на леки автомобили", разпределени по обособени позиции, както следва: Поз. 1.... (Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи)
Следгаранционно обслужване на леки автомобили, разпределени по обособени позиции, както следва: Поз. 1. „Следгаранционно обслужване на леки автомобили от марките: Ауди и Фолксваген”; Поз. 2. „Следгаранционно обслужване на леки автомобили от марката Опел”; Поз. 3. „Следгаранционно обслужване на леки автомобили от марките: Нисан, Тойота, Мазда, Шевролет, Мицубиши”, Фиат”, Киа”, Хюндай, Додж и Алфа Ромео”; Поз. 4. „Следгаранционно обслужване на леки автомобили от марката Мерцедес”; Поз. 5. „Следгаранционно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Давид ЕК“ ЕООД, ЕИК 131022120 „Давит ЕК“ ЕООД „Давит ЕК“ ЕООД, ЕИК 131022120 „Давит ЕК” ЕООД „Иноксис 01“ ООД, ЕИК 130552614 „Тандер Корпорация“ ЕАД „Тандер Корпорация“ ЕАД, ЕИК 175409608 Давит ЕК ЕООД Тандер корпорация ЕАД
Свързани търсения 🔍